GMT+7 22/03/2018 01:43

ຖ້ຳງູໃຫຍ່ ປະຕູສູ່ເມືອງລັບແລແຫ່ງເມືອງອາລັນຍາ

 

 

ຖ້ຳງູໃຫຍ່ ເປັນຖ້ຳທີ່ນຳໄປສູ່ເລືອງລັບແລ ຫຼື ເມືອງອາລັນຍາໃນຕຳນານຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ຖ້ຳງູໃຫຍ່ມີຄວາມຍາວທີ່ປະມານ 1,8 ກິໂລແມັດ. ປາກຖ້ຳບໍ່ໃຫຍ່ພໍປານໃດ ມີສາຍນ້ຳໄຫຼ່ອອກມາຈາກຖ້ຳເປັນສາຍທານ ອອກມາປາກຖ້ຳ. ທີມງານຕ້ອງໄດ້ຍ່າງລຸຍນ້ຳ ແລະ ຍ່າງໄຕໄປຕາມຜາຫິນ. ພາຍໃນຖ້ຳເຮົາຈະເຫັນປະຕິມະກຳທີ່ເກີດຈາກທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ແຕ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຄື ຖ້ຳໄດ້ມີການຖະລົ່ມລົງມາເປັນບາງບ່ອນ ແລະ ທັບຖົ່ມທາງທ່ຽວຈຶ່ງສ້າງຄວາມລຳບາກໃນການເດີນທາງເປັນບາງຈຸດ

ຕາມການບອກເລົ່າຂອງຄູບາກຸ້ງ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຂອງຊາວບ້ານບອກວ່າ: ເມື່ອກ່ອນໃນຖ້ຳແຫ່ງນີ້ມີງູຈົງອາງຢູ່ໂຕໜຶ່ງ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຫ່ອນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າເປັນງູເຈົ້າທີ່ ແລະ ເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາຖ້ຳແຫ່ງນີ້ ເນື່ອງຈາກປະຫວັດອັນຍາວນນານ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ ເພິ່ນຈຶ່ງຢູ່ເພື່ອຮັກສາສິ່ງສັກສິດທີ່ຢູ່ໃນຖ້ຳແຫ່ງນີ້. ປະຊາຊົນທີ່ທ່ຽວເຂົ້າອອກຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍ່ພາກັນເຫັນງູໂຕນັ້ນ ແຕ່ງູໂຕນັ້ນບໍ່ໄດ້ທຳຮ້າຍປະຊາຊົນແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ຫາກມີບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນໃນໝູ່ບ້ານ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຊາວເມືອງລັບແລທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ເມືອງນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳ ງູໂຕນັ້ນຈະປະກົດໂຕ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຫັກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳ. ມາຮອດປະຈຸບັນງູໂຕນັ້ນໄດ້ຫາຍສາບສູນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກົດໂຕໃຫ້ເຫັນອີກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດວ່າຍ້ອນຫຍັງ? ແຕ່ປະຊາຊົນກໍ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຢຳເກງຖ້ຳແຫ່ງນີ້. ຫຼາຍເທື່ອທີ່ປະຊາຊົນໄປດຳນ້ຳເພື່ອຫາຢູ່ຫາກິນກໍ່ຍັງຫວາດຫວັ່ນ ແລະ ຍັງຄິດຢ້ານຢູ່.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເລື່ອງເລົ່າເມືອງລາວ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)