GMT+7 24/03/2018 01:37

ສົງສານ ປາຂ່ານ້ອຍຕາຍທີ່ຫາດລະງາ

 

ມື້ວານນີ້ 10 ມີນາ 2018 ປະຊາຊົນບ້ານດອນເດດ ເມືອງໂຂງແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ໄປພົບເຫັນປາຂ່ານ້ອຍໂຕໜຶ່ງຢູ່ຫາດລະງາ ສະພາບແມ່ນຕາຍແລ້ວ, ສັງເກດເຫັນມີຮອຍຕາມໂຕ ຈິ່ງຄາດວ່າຈະຕາຍຍ້ອນຖືກມອງ ຫຼື ຕາຍແລ້ວຈິ່ງຖືກມອງ.

ປາຂ່າເປັນສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ, ຖືກຈັດຢູ່ສັດນ້ຳຊະນິດຫວງຫ້າມ ແລະຄຸ້ມຄອງຢູ່ ສປປ ລາວບັນຊີ1
ປາຂ່າແມ່ນວ່າເຫຼື້ອໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ລັດຖະບານຈິ່ງຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນປະເພດຫວງຫ້າມ ແລະແຕ່ໃດມາປະຊາຊົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫາເປັນອາຫານ ແຕ່ກໍລະນີນີ້ມີຮອຍໃນຕົນໂຕຂອງປາ ປະຊາຊົນທີ່ພົບເຫັນຈິ່ງຄາດການວ່າໜ້າຈະຕາຍຍ້ອນຖືກມອງ ຫຼື ຖືກໄຟຊ໋ອດຢ່າງແນ່ນອນ.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ລາວອັບເດດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)