GMT+7 23/03/2018 20:07

ເປີດສູນບໍລິການແນວພັນແປຊີຟິກ ຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ

 

 

ບໍລິສັດແປຊີຟິກ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດສະໄໝ ສຸກກະເສີມ ການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ ຈັດພິທີເປີດສູນ ບໍລິການແນວພັນ ຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າ, ນັກທຸລະກິດ ທີ່ຈໍາໜ່າຍ ແນວພັນສາລີແຂງ ຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ ເປັນຈຸດສໍາ ຮອງແນວພັນ, ທັງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າໃນພື້ນທີ່ໄດ້ສະດວກ ແລະ ໄວຂຶ້ນໃນການຈໍາໜ່າຍ ໃຫ້ທັນກັບລະດູການ.

ທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ຮອງ ເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນການເປີດສູນ ບໍລິການແນວພັນຄັ້ງນີ້, ຖືເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ, ເປັນການເປີດກວ້າງ ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທັງສອງບໍລິສັດ ຮ່ວມມືກັນສ້າງຕັ້ງສູນດັ່ງກ່າວ ນີ້ຂຶ້ນ ທາງອົງການປົກຄອງເມືອງ  ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປຸກລະດົມກະສິກອນ ໃຫ້ມາໃຊ້ບໍລິການ, ໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ການ ປູກພືດກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສາລີແຂງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ເຕັກນິກໄດ້ຜົນດີ, ມີລາຄາສູງ. ເພື່ອເປັນແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ກະສິກອນ, ນັກທຸລະກິດ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ມີການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສູນແນວພັນແປຊີຟິກ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດທາງທຸລະກິດ ແນວພັນສາລີແຂງໃຫ້ຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ກັບຊາວກະສິກອນຕະຫລອດໄປ.
 
 
 
ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)