GMT+7 22/03/2018 01:42

ກໍານົດການສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ 2018 ແລະ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 

 

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບຸນປີໃໝ່ລາວ ປະຈຳປີ ພສ 2561 ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄສ 2018 ໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ່ 11 – 20 ເມສາ (4) 2018, ພາສາລາວ, ອັງກິດ, ໄທ ແລະ ເກົາຫລີ.

Visit Lao year and Lao New Year celebration in LuangPrabang the World Heritage Town between 11-20 April 2018,  Available in Lao, English, Thai and Korean language.

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: Luangprabang Timeles 

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)