GMT+7 24/03/2018 01:36

ສວນນ້ຳປ່າພູເຂົາຄວາຍ

 

 

ສວນນໍ້າປ່າພູເຂົາຄວາຍ ກັບມາເປີດໃຫ້ບໍລິການອີກຄັ້ງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປິດປັບປຸງເປັນເວລາ 4-5 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການແຕ່ ວັນທີ 08 ເດືອນ 3 ປີ 2018 ເວລາ 10:00 - 18:00 ເປັນຕົ້ນໄປ ພວກເຮົາມີກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ ເຊັ່ນ: ຫຼິນນໍ້າ, ຂີ່ເຮືອ, ທ່ຽວປ່າ ແລະອື່ນໆ
ສວນນໍ້າປ່າພູເຂົາຄວາຍ ເປີດໃຫ້ບໍລິການຮ້ານອາຫານທຸກໆວັນເສົາ-ອາທິດ ແລະ ວັນພັກ, ໃນມື້ບຸນຕ່າງໆ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານພູເຂົາຄວາຍໃໝ່, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ (ທາງໄປເຄື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3).

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສວນນໍ້າປ່າພູເຂົາຄວາຍ 

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)