GMT+7 22/03/2018 01:32

4 ວິທີກຳຈັດສິວສ້ຽນ ເຜີຍຜິວລຽບນຽນໃສດັ່ງໃຈ

 

1. ລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດ

ການລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ເປັນຫົວໃຈຫຼັກສຳຄັນໃນການດູແລຜິວໜ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະໃນລະຫວ່າງລ້າງໜ້າຄວນຈະນວດຫຼືຄ່ອຍໆລູບຜິວແບບເບົາໆ ຫຼີກລ່ຽງການຂັດຖູຜິວໜ້າແຮງໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜິວເກີດຄວາມອ່ອນແອໄດ້ງ່າຍ ຫຼັກການທີ່ຖືກຕ້ອງຄື ນວດໄປຕາມແນວຮູຂຸມຂົນແລະເນັ້ນບໍລິເວນທີໂຊນ ທີ່ສຳຄັນການນວດໂດຍເນັ້ນຈຸດທີ່ມີສິວສ້ຽນຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ປັນຫາສິວສ້ຽນເບົາບາງລົງໄດ້

2. ໃຊ້ຜ້າຂົນໜູຊຸບນ້ຳອຸ່ນຊັບໜ້າ

ການໃຊ້ຜ້າຂົນໜູຊຸບນ້ຳອຸ່ນແລ້ວນຳມາຊັບໜ້າຢ່າງເບົາມື ເປັນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍເປີດຮູຂຸມຂົນໃຫ້ກັບຜິວໜ້າ ເຮັດໃຫ້ສິວສ້ຽນທີ່ຕິດຢູ່ພາຍໃນຜິວຫຼຸດອອກມາງ່າຍຂື້ນ ເປັນວິທີີ່ສາວໆນິຍົມໃຊ້ກັນຫຼາຍເພາະເປັນການບໍ່ທຳຮ້າຍຜິວຫຼາຍເກີນໄປ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວກໍ່ຢ່າລືມລ້າງໜ້າດ້ວຍນ້ຳເຢັນອີກຄັ້ງເພື່ອເປັນການເປີດຮູຂຸມຂົນໃຫ້ກະຊັບນັ້ນເອງ

3. ເລືອກໃຊ້ສະຄັບຜິວທີ່ອ່ອນໂຍນ

ການສະຄັບຜິວໜ້າເປັນອີກໜຶ່ງວິທີກຳຈັດສິວສ້ຽນບົນໃບໜ້າຂອງທ່ານ ທັງນີ້ສາວໆຄວນຈະເລືອກໃຊ້ສະຄັບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ ມີຜິວສຳຜັດນຽນນຸ້ມ ແລະບໍ່ມີເນື້ອຫຍາບຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວການເລືອກໃຊ້ສະຄັບທີ່ມີເນື້ອຫຍາບອາດເປັນການທຳຮ້າຍຜິວໜ້າໄດ້ຢ່າງບໍ່ຮູ້ໂຕ

4. ໃຊ້ໄຂ່ຂາວລອກສິວສ້ຽນ

ພຽງກຽມໄຂ່ຂາວເອົາໄວ້ ຈາກນັ້ນນຳສຳລີແຜ່ນມາຊຸບລົງໃນໄຂ່ຂາວ ແລ້ວນຳໄປໂປະບໍລິເວນທີ່ມີສິວສ້ຽນ ໃນລະຫວ່າງນີ້ຜິວໜ້າຈະຕຶງຈຶ່ງບໍ່ຄວນເໜັງຕິງໜ້າດຸເກີນໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄຂ່ຂາວຕິດແໜ້ນກັບສິວສ້ຽນແທ້ໆ ຈາກນັ້ນເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າສຳລີແຫ້ງແລ້ວກໍ່ຄ່ອຍໆດຶງແຜ່ນສຳລີອອກ ໂດຍຄ່ອຍໆດຶງຈາກດ້ານລຸ່ມຍ້ອນຂື້ນດ້ານເທິງ ແລ້ວສາວໆຈະພົບວ່າມີສິວສ້ຽນຫຼຸດອອກມາພ້ອມແຜ່ນສຳລີບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ ສຳລັບສູດລອກສິວສ້ຽນດ້ວຍໄຂ່ຂາວນີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ເປັນປະຈຳອາທິດລະ 2-3 ຄັ້ງ ແລະຫາກຕ້ອງການໃຫ້ຜິວໜ້າຂາວໃສຍິ່ງຂື້ນ ຄືອາດຈະຜະສົມນ້ຳໝາວນາວລົງໄປດ້ວຍເລັກໜ້ອຍ ກໍ່ຈະກາຍເປັນສູດໜ້າໃສທີ່ຈະຊ່ວຍເນລະມິດຜິວໜ້າໃຫ້ຂາວໃສໃນໂຕພ້ອມກັນ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສະໜຸກ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)