GMT+7 23/03/2018 20:04

ເມືອງແກ່ນທ້າວ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ພ້ອມຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ ຂັ້ນເມືອງ

 

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດການສອບເສັງ ນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ ເພື່ອເປັນການປະເມີນຜົນ ທາງດ້ານຄຸນະພາບ ຂອງການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຄູ ແລະ ນັກ ຮຽນ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນທົ່ວເມືອງ. ທັງເປັນການສົ່ງເສີມນັກຮຽນ ທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄູ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ ໃນລະດັບແຂວງ.

ຜ່ານ ການສອບເສັງ ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ ຕົວແທນ ນັກຮຽນເກັ່ງ 11 ນ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນແຂວງຕໍ່ໄປ.ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີມອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ເທດສະບານ, ທີ 2 ທີມກຸ່ມໂຮງຮຽນ ປະຖົມດອນເມນ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ທີມອັນດັບທີ 1 ໂຮງຮຽນ ມສ ເມືອງໝໍ, ທີ 2 ທີມໂຮງຮຽນ ມສ ແກ່ນທ້າວ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ອັນດັບທີ 1 ໂຮງຮຽນ ມສ ແກ່ນທ້າວ ແລະ ທີ 2 ທີມໂຮງຮຽນ ມສ ຫ້ວຍເລິກ.

ການ ສອບເສັງຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເປັນ 3 ລະດັບຄື: ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປ5 ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມ4 ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ສຶກສາຕອນປາຍ ມ7. ເຊິ່ງຊັ້ນ ປະຖົມສຶກສາມີ 3 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວ; ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍມີ 4 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ມີນັກຮຽນເກັ່ງ ເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 77 ນ້ອງ, ຍິງ 59 ນ້ອງ. ສ່ວນການຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດແບ່ງ ອອກເປັນ 2 ສາຍຄື: ປະຖົມສຶກສາ 7 ທີມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ 4 ທີມ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)