GMT+7 24/03/2018 01:27

Google ກຽມໃຊ້ເທັກນິກເພື່ອຕັດພາບພື້ນຫຼັງແບບໃໝ່

 

 

ເມື່ອວັນທີ 2 ມີນາ 2561 Engadget ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກູລເກິ້ລກໍ່າລັງກຽມນໍາເຕັກໂນໂລຊີ AI ສຳລັບຕັດພາບພື້ນຫຼັງໃນວິດີໂອມາໃຊ້ແທນເທັກນິກແບບເກົ່າໆເຊັ່ນວ່າການໃຊ້ສາກຂຽວ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທັງອຸປະກອບເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຕໍ່ວິດີໂອ ແຕ່ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຂອງກູລເກິ້ລນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຕັດພື້ນຫລັງໄດ້ແບບງ່າຍໆດ້ວຍການແຕະໜ້າຈໍພຽງຄັ້ງດຽວ

ເຕັກໂນໂລຊີ AI ທີ່ກູລເກິ້ລກໍ່າລັງພັດທະນາຢູ່ນີ້ຈະເປັນການໃຊ້ Machine Learning ໃຫ້ AI ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການລົບພາບພື້ນຫຼັງທີ່ມະນຸດໃຊ້ກັນເພື່ອໃຫ້ AI ສາມາດແຍກລະຫວ່າງໂຕບຸກຄົນ ແລະ ພື້ນຫຼັງໄດ້້ເອງ ໂດຍເທັກນິກນີ້ກູລເກິ້ລຈະນຳໄປໃຊ້ກັບ You tube ເຊິ່ງຈະເປີດສະເພາະກຸ້ມຜູ້ສ້າງຄອນເທນບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ງານກັນໄປກ່ອນ

ໃນຕອນນີ້ຟີເຈີດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດໃຫ້ທົດສອບສະເພາະການຖ່າຍຄຣິບວິດີໂອສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຈາກການທີ່ມີຄົນລອງທົດສອບເບິ່ງແລ້ວພົບວ່າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແທ້ ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສົມບູນເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະຍັງຄົງຕ້ອງມີການພັດທະນາປັບປຸງຕໍ່ໄປ.

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: kapook

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)