GMT+7 23/03/2018 19:52

ໄຊຍະບູລີ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງບໍ່ໄດ້ ເຄິ່ງຂອງແຜນການ

 

 

ການຜະລິດເຂົ້າ ນາແຊງ ຂອງກະສິກອນ ໃນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນ ສຳເລັດການປັກດຳແລ້ວ 100% ປະຈຸບັນ ແມ່ນກຳລັງບົວລະບັດຮັກສາ ເຝົ້າລະວັງ ສັດຕູພືດທຳລາຍ. ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການ ປີທີ່ວາງໄວ້ໃນເນື້ອທີ່ 2.500 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ ພຽງ 782 ເຮັກຕາກວ່າ  ຖືວ່າບໍ່ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງແຜນການ.

ທ່ານ ແສງອາທິດ ລາວເບຼຍຢາທຼໍ ຫົວໜ້າ ຂະເເໜງປູກຝັງ ພະເເນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ສາເຫດການຜະລິດນາແຊງ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຍ້ອນວ່າ ຊົນລະປະທານເປ່ເພ່ ສ້ອມແປງ ບໍ່ທັນສຳເລັດເຊັ່ນ: ຊົນລະປະທານ ນ້ຳຕຽນ, ຊົນລະປະທານ ນ້ຳມ້າວ  ແລະ ຈັກສູບນ້ຳສະຖານທີ່ສູບນ້ຳ ບ້ານນາຍາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ນ້ຳຖ້ວມໄຫລຊຸແຮງ ໃນປີຜ່ານມາ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ກະສິກອນ ໄດ້ຫັນມາປູກພືດ ຊະນິດອື່ນທີ່ຕ້ອງການນ້ຳໜ້ອຍ ທົດແທນເຊັ່ນ: ໝາກໂມ, ໝາກແຕງ ແລະ ພືດອື່ນໆ ເຊິ່ງລາຍຮັບກໍ່ສູງກວ່າ ປູກເຂົ້ານາແຊງ ເພາະລາຄາເຂົ້ານາແຊງ ປີຜ່ານມາລາຄາຕົກຕໍ່າ.

ນອກຈາກ ປູກເຂົ້ານາແຊງແລ້ວ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຍັງມີແຜນປູກພືດ ລະດູແລ້ງຊະນິດຕ່າງໆອີກ ໃນເນື້ອທີ່ 14.000 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄດ້ພຽງ 12.700 ເຮັກຕາກວ່າ ເທົ່າກັບ 91,04% ຂອງແຜນການ ປູກຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຖົ່ວດິນມີ 2.100 ເຮັກຕາ ນອກນັ້ນມີຜັກບົວ, ຜັກທຽມ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ອີກ. ສະເພາະການປູກພືດ ລະດູແລ້ງປີນີ້ ມີນັກທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການຈາກຕ່າງປະເທດ ສົນໃຈລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານ ກະສະກຳມີ 18 ບໍລິສັດ ມາລົງທຶນປູກໝາກໂມ, ໝາກແຕງ, ໝາກເຜັດ, ຖົ່ວເຫລືອງ ແລະ ຢາສູບ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 552 ກວ່າເຮັກຕາ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)