GMT+7 24/03/2018 01:32

ທະວິດເຕີໄດ້ເພີ່ມຟີເຈີ Bookmarks ເຊບທະວິດເກັບໄວ້ເບິ່ງພາຍຫຼັງໄດ້

 

 

ເມື່ອວັນທີ 1 ມີນາ 2561 ທະວິດເຕີໄດ້ເພີ່ມຟີເຈີ Bookmarks ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນສາມາດເຊບທະວິດເກັບໄວ້ເບິ່ງພາຍຫຼັງໄດ້ແລ້ວດ້ວຍການ Bookmarks ທະວິດຈະມີຄວາມເປັນສ່ວນໂຕເພາະຄົນອື່ນຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ Bookmarks ທະວິດໃດເອົາໄວ້ແດ່ ຕ່າງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຫລາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ວິທີກົດ Like  ເພື່ອຈະເກັບທະວິດໄວ້ເບິ່ງພາຍຫຼັງ ແຕ່ຄົນອື່ນກໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເຮົາກົດ Like ທະວິດອັນໃດເພາະມັນສະແດງເທິງ Timeline. ສຳລັບການ Bookmarks ທະວິດນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການກົດປຸ່ມແຊທາງດ້ານລຸ່ມຂອງທະວິດ ຈາກນັ້ນກໍ່ເລືອກ Add Tweet to Bookmarks ເຊິ່ງໃນເມນູນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກສົ່ງທະວິດທາງ Dirtect Message ຫຼື ແຊຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

 

 

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: kapook

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)