GMT+7 23/03/2018 19:59

ເປັນຫຍັງຕາຈຶ່ງດຳປານແພນດ້າ?

 

ຜິວຫນັງບໍລິເວນກ້ອງຕາດຳຄ້ຳ ຫລືບວມເກີດຈາກ

1. ກຳມະພັນ: ອັນນີ້ຮັກສາຍາກ ການໃຊ້ອາຍຄີມ (eye cream )ອາດພໍຊ່ວຍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຫາຍຂາດ. ຫມໍຜິວຫນັງອາດແນະນຳໃຫ້ຍິງເລເຊີ້ບາງຊະນິດທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນເມັດສີອອກໄປໄດ້ ແຕ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສ່ຽງ. ແນະນະເວລາແຕ່ງຫນ້າໃຫ້ໃຊ້ຄອນຊິລເລີ້ຊະນິດນ້ຳປົກປິດເອົາ.

2. ໂລກພູມແພ້: ເພາະເສັ້ນເລືອດດຳທີ່ຢູ່ອ້ອມຕາຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ມັກເກີດໃນເວລາທີ່ມີອາການພູມແພ້ ຫລືສີຕາດຸໆ ວິທີແກ້ຄື ຫລຸດຜ່ອນພຶດຕິກຳສີຕາຕົນເອງ, ຫລີກລ້ຽງອາຫານ ຫລືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ ແລະປຶກສາທ່ານຫມໍ.

3. ນອນເດິກ, ຫິວນອນ: ຸຖ້າກ້ອງຕາຄ້ຳບວມໃນໄລຍະນີ້ກໍບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈວ່າວິທີແກ້ຈະແມ່ນການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ ເພື່ອໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນດີ ແລະພະຍາຍາມຢ່າກິນອາຫານເຄັມ.

4. ແພ້ສານເຄມີຈາກເຄື່ອງສຳອາງ: ໂດຍສະເພາະນ້ຳຫອມ ຫລືນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກພືດ ເວລາໄປເຄື່ອງສຳອາງບໍາລຸງຜິວອ້ອມດວງຕາ ຫລື ເຄື່ອງສຳອາງຕົບແຕ່ງຕາ ໃຫ້ພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງໂຕທີ່ມີນ້ຳຫອມເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແຕ່ຖ້າຫາກເກີດອາການແພ້ຄວນຢຸດໃຊ້ທັນທີ. ສານທີ່ສ່ວນຫລຸດຜ່ອນຄວາມຄ້ຳໃຕ້ຕາທີ່ໄດ້ຜົນ ເຊັ່ນ: arbutin, alpha-arbutin, vit c , kojic acid, vit B3 , vit A ຢ່າລືມຫລຽວຫາສານພວກນີ້ເວລາຈະຊື້ eye cream

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)