GMT+7 23/03/2018 19:54

ວິທີກະຊັບຮູຂຸມຂົນໃຫ້ນ້ອຍລົງ

 

1.ການທຳຄວາມສະອາດຜິວ ສາວໆທີ່ມີຜິວໜ້າຮູຂຸມຂົນກວ້າງຄວນລ້າງໜ້າດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ຕາມດ້ວຍນ້ຳເຢັນຈັດ ເຊິ່ງນ້ຳອຸ່ນຈະຊ່ວຍເປີດຮູຂຸມຂົນໃຫ້ສິ່ງສົກກະປົດຫຼຸດອອກມາ ສ່ວນນ້ຳເຢັນຈະຊ່ວຍກະຊັບຜິວຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າ ແລະເມື່ອບໍ່ມີສິ່ງອຸດຕັນໃດໆໃນຮູຂຸມຂົນແລ້ວຜິວກໍ່ຈະໃສໄຮ້ສິວເລີຍ

2.ລ້າງໜ້າດຸໆ ແມ້ວ່າການລ້າງໜ້າຈະເປັນວິທີທຳຄວາມສະອາດຮູຂຸມຂົນແລະຜິວໜ້າ ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກປັນຫາຜິວຕ່າງໆ ແຕ່ຫາກສາວໆລ້າງໜ້າດຸເກີນໄປ ຜິວໜ້າກໍ່ຈະຜະລິດນ້ຳມັນອອກມາຫຼາຍຂື້ນ ແລະອາດຈະຍິ່ງມີປັນຫາຜິວເພີ້ມຂື້ນອີກດ້ວຍ

3.ກຳຈັດຄວາມມັນບົນໃບໜ້າ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນກຳຈັດຄວາມມັນສ່ວນເກີນ ຫຼືທີ່ຄວບຄຸມຄວາມມັນນັ້ນເອງ ໂດຍເລືອກໃຊ້ຄລີນເຊີ້ແບບ oil-control ຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນຜະສົມຂອງຊາລິໄຊລິດ ເອສິດ ປ້ອງກັນຄວາມມັນໄດ້ດີເລີຍ

4.ໂທນເນີ້ ຄວນໃຊ້ໂທນເນີ້ທຳຄວາມສະອາດຜິວອີກຄັ້ງຫຼັງລ້າງໜ້າ ແລະເປັນການກຽມຜິວໜ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການດູແລຜິວອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງໂທນເນີ້ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜ້າສະອາດແລະແນ່ນອນວ່າ ເມື່ອບໍ່ມີສິ່ງອຸດຕັນໃນຮູຂຸມຂົນແລ້ວ ນ້າກໍ່ຈະໃສຜິວກໍ່ຈະກະຊັບຂື້ນ

5.ປົກປ້ອງຜິວ ຢ່າລືມປົກປ້ອງຜິວດ້ວຍີມກັນແດດທຸກຄັ້ງກ່ອນອອກແດດ ເພາະແສງແດດແລະຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າໝອງຄ້ຳ ຜິວເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະໜ້າອາດຈະມັນລາຍຂື້ນດ້ວຍ

6.ນ້ຳກ້ອນ ກ່ອນນອນຫຼືກັບໄປບ້ານຕອນແລງ ລອງໃຊ້ນ້ຳກ້ອນສະອາດມາປະຄົບບໍລິເວນໃບໜ້າອາທິດລະ 2-3 ວັນ ເຮັດດຸໆກໍ່ຈະຊ່ວຍກະຊັບຮູຂຸມຂົນໄດ້ ແຕ່ກ່ອນປະຄົບຢ່າລືມລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດກ່ອນ

7.ມາສໜ້າ ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນໃຊ້ວິທີມາສໜ້າຫຼືພອກໜ້າເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜິວກະຊັບ ໂດຍມາສນັ້ນກໍ່ມີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫຼາຍສູດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມາສປະເພດຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມມັນ ຫຼືໂຄນພອກນ້າທີ່ຊາວຍດູດຊັບນ້ຳມັນສ່ວນເກີນອອກຈາກຜິວໜ້າ ເພາະສຳລັບມາສປະເພດນີ້ ຫາກເຮັດດຸເກີນກວ່າອາທິດລະເທື່ອ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວຂອງທ່ານແຫ້ງໄດ້ງ່າຍ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)