GMT+7 24/03/2018 01:31

ສາລະວັນ ເປີດໜ່ວຍບໍລິການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

 

 

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ສະຖາບັນເງິນ ຝາກຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາສັກ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດ ໜ່ວຍບໍລິການ ຢູ່ບ້ານນາໂດນ ເມືອ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງການ  ເພື່ອເປັນຈຸດ ບໍລິການເບີກຈ່າຍ, ຮັບຊຳລະເງິນກູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ໂດຍມີ ທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ຮອງ ເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ເສດຖະກິດແຂວງ, ທ່ານນາງ ຄຳພວງ ບູລົມ ຮອງຫົວ ໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ມີບັນດາ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ໜູເຄືອນ ສິດທິເດດ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳ ປາສັກ ຈຳກັດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2017 ຜ່ານມາ ສາຂາທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງສາລະວັນ ທັງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ການບໍລິການສິນເຊື່ອ ຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປ່ອຍເງິນກູ້ ຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຄົບ 8 ຕົວເມືອງທົ່ວແຂວງ ສາລະວັນ ເຊິ່ງມີລູກຄ້າ ເງິນກູ້ທັງໝົດ 2.305 ຄົນ ແລະ ມີຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ 42 ຕື້ກວ່າກີບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ໜ່ວຍບໍລິການແຂວງ ສາລະວັນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບ ການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ຖືເອົາລູກຄ້າ ເປັນຈຸດສຳຄັນ ໃນການວາງແຜນ ອອກແບບ ຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້, ເງິນຝາກ ແລະ ການບໍລິການ ທາງການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະເຂດທ້ອງຖິ່ນ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)