GMT+7 23/03/2018 19:53

ບໍ່ຢາກເປັນສິວລ່ຽງດ່ວນ 6 ອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວເຫຼົ່ານີ້

 

ອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວ

1.ອາຫານທອດແລະເບີເກີລີ້ ເປັນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສະສົມຢູ່ຫຼາຍ ກິນແລ້ວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຂມັນອຸດຕັນໃນຜິວໜັງໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃນການເກີດສິວໄດ້ດີລາຍ ແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດປັນຫາສິວຊຳເຮືອ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ສິວຂື້ນບໍລິເວນດັງແລະປາດ

2.ຂອງດອງທຸກຊະນິດ ເຊັ່ນປາແດກ ສົ້ມຜັກ ໜໍ່ໄມ້ດອງ ສົ້ມ ແລະອາຫານທີ່ໃສ່ກະປິມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິວຂື້ນບໍລິເວນກອບໜ້າແລະໜ້າຜາກ ເຊິ່ງຂອງດອງຖືເປັນຂອງສະແຫຼງບາງຄົນອາດກິນແລ້ວແພ້ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງດພໄໝ້ແລະອັກເສບຫາກເປັນສິວຢູ່ແລ້ວອາດຈະເຮັດໃຫ້ສິວຂື້ນຫຼາຍ

3.ອາຫານທະເລ ເຊັ່ນ ປູ ປາໝຶກ ກຸ້ງ ຫອຍ ເນື່ອງຈາກໃນອາຫານທະເລມີທາດໄອໂອດີນສູງ ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວແລະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດສິວໃໝ່ຂື້ນມາ

4.ນ້ຳອັດລົມ ເນື່ອງຈາກໃນນ້ຳອັດລົມມີປະລິມານ້ຳຕານຫຼາຍ ເມື່ອດື່ມເຂົ້າໄປຫຼາຍໆຮ່າງກາຍຈະສ້າງອິນຊູລິນເພື່ອຫຼຸດນ້ຳຕານໃນຮ່າງກາຍ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງໄຂມັນທີ່ຜິວໜັງເພີ້ມ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການເກີດສິວ

5.ເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜິວເສຍ ມີຮ່ອງຮ່ອຍກ່ອນໄວ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກເພີ້ມຂື້ນແລ້ວ ຍັງເປັນໂຕກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຜິວເສຍໄດ້ດີ

6.ນົມ ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ Daily Product ເຊັ່ນ ຊີສ ໂຢເກີດ ນົ້ມຂຸ້ນຫວານ ເຄັກ ເບເກີລີ້ ກະແລ້ມ ແລະອາຫານທີ່ມີສ່ວນຜະສົມຂອງນົມ ເນື່ອງຈາກເປັນອາຫານຍ່ອຍຍາກ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຈະເກີດໝັກໝົມໃນກະເພາະອາຫານ ແລະເກີດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ຢີສ ເຊິ່ງເມື່ອເພີ້ມຫຼາຍຂື້ນຈະເກີດການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດສິວ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)