GMT+7 23/03/2018 20:05

ປີ 2018 ໄຊຍະບູລີ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ໄດ້ 20% ຂຶ້ນໄປ

 

 

ຕາມການລາຍງານຈາກ ທ່ານ ກາວີ ເກດດົມລີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນ ຂອງສານໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປງໃສ, ຊັດເຈນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະດີທີ່ຄ້າງມາ ແລະ ເຂົ້າໃໝ່ ໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ 20% ຂຶ້ນໄປ.


ເພື່ອບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາອົບຮົມ ການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນຂອງ ສານປະຈຳເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາສະດວກ ໃຫ້ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີ່ ວຽກງານຕາມ ພາລະບົດບາດ, ທີ່ລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຮັບປະກັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ທາງດ້ານ ທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງອະທິບາຍ ດ້ານກົດໝາຍທີ່ພົວພັນ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ, ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ ລາຍງານ ຂໍ້ຄຳເຫັນນຳສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງເພື່ອຄວາມແນ່ນອນຊັດເຈນ, ຫລີກລ້ຽງບັນຫາຫາງສຽງ ໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.                                 


ຂະນະທີ່ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນ ຂອງສານທົ່ວແຂວງ, ເຂົ້າໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳໂປງໃສ, ຊັດເຈນ ແລະ ວອງໄວ, ຮັບປະກັນທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານໄດ້ດີພໍ ສົມຄວນ ໃນນັ້ນໄດ້ອອກໝາຍຮຽກ ຈຳນວນ 3.140 ສະບັບ, ເຂົ້າມາ 1.600 ຄັ້ງ, ອອກແຈ້ງການ 90 ກວ່າສະບັບ, ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງພາຕົວ 5 ສະບັບ, ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດຊັບ 4 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງຍົກຍ້າຍ 2 ສະບັບ, ມີຄະດີຄ້າງ ແລະ ເຂົ້າໃໝ່ທັງໝົດ 1.900 ກວ່າເລື່ອງ, ຄະດີແພ່ງ 440 ກ່ວາເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 1.459 ເລື່ອງ, ປັດຈຸບັນ ຄະດີຍັງຄ້າງ 1.665 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 377 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1,288 ເລື່ອງ,  ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ເກັບເງິນໃຫ້ໂຈດໄດ້ 2,4 ຕື້ກວ່າກີບ, ເງິນບາດ 2.400.000 ກວ່າບາດ ແລະ ເງິນໂດລາ 1200 ໂດລາ.

            

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)