GMT+7 23/03/2018 19:55

ວິທີເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສຳອາງຕິດທົນຕະຫຼອດມື້

 

1.ຂັດຜິວຢ່າງອ່ອນໂຍນ

ການຂັດຜິວຢ່າງອ່ອນໂຍນຈະເຮັດໃຫ້ມີຜິວໜ້າລຍບນຽນ ແລລະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສຳອາງຕິເທົນດົນຂື້ນນັ້ນເອງເຊິ່ງວິທີກໍ່ຄື ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຊຸບນ້ຳອຸ່ນໝາດໆມາຂັກຜິວ ເຊິ່ງວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍກຳຈັດຜິວໜັງທີ່ແຫ້ງແຕກເປັນຂຸຍໃຫ້ຫຼຸດອອກໄປ ແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສຳອາງຕິດຜິວງ່າຍ ແຖມຍັງຕິດທົນດົນຂື້ນ

2.ໃຊ້ມອຍເຈີໄລເຊີ້

ເຖິງແມ້ວ່າສາວໆຈະມີຜິວມັນ ແຕ່ການທາໂລຊັ່ນບາງໆກໍ່ຖືເປັນຄວາມຈຳເປັນຢ່າງໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມສິ່ງຕ່າງໆບົນຜິວຂອງເຮົາໃຫ້ມີສົມດຸນ ເຊັ່ນດຽວກັບການທາມອຍເຈີໄລເຊີໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າແລະລຳຄໍ ແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 5 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊືມເຂົ້າສູ່ຜິວ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆລົງຮອງພື້ນຕາມໄປ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮອງພື້ນຕິດດົນຕະຫຼອດມື້ແລ້ວ

3.ໃຊ້ໄພຣເມີ້

ການຜະສົມໄພຣເມີ້ກັບຮອງພື້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮອງພື້ນຕິດທົນນານ ດັ່ງນັ້ນຄວາມຫວັງທີ່ຈພໃຫ້ເຄື່ອງສຳອາງຕິດທົນຕະຫຼອດວັນຈຶ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ

4.ໝັ່ນສັງເກດຮອງພື້ນ

ສາວໆຫຼາຍຄົນຮູ້ກັນດີວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮອງພື້ນສູດປາສະຈາກນ້ຳມັນນັ້ນຈະຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າ ເພາະບໍ່ມີສານອີມມອນລຽນ ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວມີຄວາມນຽນນຸ້ມ ແຕກຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຜິວແຫ້ງ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຮອງພື້ນທີ່ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ເຊັ່ນຮອງພື້ນສູດຄີມຫຼືສູດນ້ຳ ທັງນີ້ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜິວທີ່ເປັນຮອຍດ່າງດຳແລະສີຜິວບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີນັ້ນເອງ

5.ໃຊ້ປັດແກ້ມ 2 ສູດ

ຄືການໃຊ້ປັດແກ້ມເນື້ອຄີມກ່ອນລົງຮອບພື້ນ ຈາກນັ້ນກໍ່ຕາມດ້ວຍປັດແກ້ມເນືອຝຸ່ນ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສີຕິດທົນນານ

6.ຕື່ມລິບສະຕິກເປັນຊັ້ນ

ການຕື່ມລິບສະຕິກເປັນຊັ້ນເລີ້ມຈາກການປັດແປ້ງຝຸ່ນລົງບົນປາກ ແລ້ວຕາມດ້ວຍການໃຊ້ສໍຂຽນຂອບປາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ສີຕິດທົນນານ ຈາກນັ້ນກໍ່ປິດທ້າຍດ້ວຍການທາລິບສະຕິກທັບລົງໄປ ຖືວ່າເປັນອັນສຳເລັດ ສຳລັບການທາລິບສະຕິດຂອງສາວໆທີ່ຈະຕິດທົນຕະຫຼອດວັນ

7.ໃຊ້ມາສຄາລ່າສູດກັນນນ້ຳ

ການຫຼີກລ່ຽງຕາແຣກຄູນທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ການເລືອກໃຊ້ມາສຄາລ່າສູດກັນນ້ຳ ຫາກສູດນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຂົນຕາແຫ້ງແຂງເກີນໄປ ກໍ່ໃຊ້ວິທີປັດມາສຄາລ່າປົກກະຕິດ້ວຍມາສຄາລ່າກັນນ້ຳແບບໃສແທນ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)