GMT+7 23/03/2018 19:58

3 ວິທີງ່າຍໆ ໃນການກຳຈັດໜຽງໃຕ້ຄາງ

 

ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງຮິ້ວຮອຍ ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງໄຂມັນ ຫຼື ການດື່ມນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ລ້ວນເປັນສາເຫດໃຫ້ໄຂມັນອ້ອມລຳຄໍ ແລະ ໃບໜ້າປະກົດຂຶ້ນ ປັນຫານີ້ເປັນປັນຫາທີ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນກຳລັງພົບຢູ່ ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າການກຳຈັດໄຂມັນໃຕ້ຄາງເປັນປັນຫາທີ່ແກ້ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ

ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການມີລຳຄໍ ແລະ ແນວກຣາມທີ່ຮຽບແລະສວຍງາມ ເຮົາມີວິທີແກ້ໄຂ້ປັນຫາຕາມທຳມະຊາດທີ່ຮຽບງ່າຍມາສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າ 3 ປະການ ຊື່ງມີດັງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ດື່ມນ້ໍາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ການບໍລິໂພກນ້ຳທີ່ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກຳຈັດການກັກເກັບນ້ຳ ຊື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດໄຂມັນສ່ວນເກີນເເທີງໃບໜ້າ ມັນສາມາດເປັນສາເຫດຂອງອາການບວມນ້ຳໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າບໍລິໂພກນ້ຳທີ່ຫຼາຍພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງປັນຫາ

2. ກິນຂອງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ອາຫານສົ່ງຜົນສຳຄັນຢ່າງຍິງຕໍ່ພາບລັກຂອງເຈົ້າ ຫຼີກລ້ຽງອາຫານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຂມັນ ແລະ ແຄລໍຮີ ບໍລິໂພກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ເຮົາກິນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍເສັ້ນໃຍອາຫານ

3. ນວດລຳຄໍ ແລະ ໃບໜ້າຂອງເຈົ້າ ການນວດເປັນປະຈຳສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກຳຈັດໄຂມັນສ່ວນເກີນອ້ອມໆລຳຄໍໄດ້ ໃຊ້ນິ້ວມືຂອງເຈົ້າ ເຄື່ອນໄຫວເປັນວົງມົນ ແລະ ນວດໃນສ່ວນສຳຄັນເປັນເວລາ 20 ນາທີ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)