GMT+7 21/05/2018 02:41

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄມສ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

 

 

ຜູ້ຕາງໜ້າອາວຸໂສ ຈາກຄະນະກໍາມະທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ຄມສ ຈໍານວນ 14 ທ່ານ ໄດ້ເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ນໍ້າທີ່ດີຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງສຶກສາ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈາກ ສ.ເກົາຫລີ ເພື່ອ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການລົງທຶນ ໃນບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ຄມສ ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ ລະບຸວ່າ: ການ ຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29 ມັງກອນ ຫາ 2 ກຸມພາ 2018 ລວມມີ ແຫລ່ງພະລັງງານລົມ, ແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຫ້ອງການ ຄວບຄຸມໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນໍ້າ ທີ່ໄດ້ລວມເອົາລະບົບ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນໍ້າ.

ຢູ່ພາກສະໜາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ຄມສ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ໄດ້ມີການ ປຶກສາຫາລື  ແລກປ່ຽນ ຄໍາຄິດເຫັນ ໃນຫລາຍໆຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງລວມມີ ການພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ, ບັນຫາ ຄວາມປອດໄພທາງນໍ້າ, ການພະຍາກອນ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ບັນຫາຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສອງເກົາຫລີ ແລະ ບັນດາທາງເລືອກ ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຟາມ ຕວັນ ຟານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ຄມສ ໄດ້ກ່າວສະແດງ ຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ແນວຄວາມຄິດ ປະດິດສ້າງໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຂອງ K-Water ແລະ ຫ້ອງການ ຄວບຄຸມໄພນໍ້າຖ້ວມຮັນ (Han River Flood Control Office) ທີ່ສາມາດພິຈາລະນາ ນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ. ນອກຈາກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ, ກໍຍັງຄໍານຶງເຖິງ ທຸກຮູບແບບຂອງ ພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອການ ພັດທະນາທີ່ຍືນ ຍົງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນໍ້າຂອງ. ການຢ້ຽມຢາມ ຍັງລວມເອົາ ການສໍາມະນາດ້ານທຸລະກິດ ທີ່ຜູ້ແທນ ຄມສ ພົບກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນ ເອກະຊົນຂອງເກົາຫລີ ຫລາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ລວມທັງ ອົງການສົ່ງເສີມ ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດຊໍາຊູງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການລົງທຶນ ໃນບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ, ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການຮ່ວມ ຄມສ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທົ່ວອ່າງລະດັບປະເທດ.

ໃນໄລຍະ ການສໍາມະນາ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຄມສ ໄດ້ໂອ້ລົມ ກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ປັດຈຸບັນ ແລະ ບັນດາໂອກາດ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນຂະແໜງນໍ້າ, ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນບັນດາ 4 ປະເທດສະ ມາຊິກ ແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຍັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ຈາກ ສ.ເກົາຫລີ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ MRC-KDI ພາຍໃຕ້ການ ຮ່ວມມືເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ຂອງ-ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ ດຳເນີນການຜ່ານບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເມື່ອກາງປີ 2017. ໂຄງການນີ້, ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງ ໃຫ້ສອງສະຖາບັນ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃນຫລາຍຂົງເຂດ ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ​:​ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)