GMT+7 21/05/2018 02:38

ຫົວພັນ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ

 

 

ຕົ້ນອາທິດນີ້, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ 1 ໂດຍມີການ ນຳແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ກອງບັນຊາການທະຫານ, ກອງບັນຊາການຕຳຫລວດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງການ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.


ສໍາລັບຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ແລະ ແຜນການປີ 2018, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ແລະ ແຜນການປີ 2018, ຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງປີ 2018, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການກວດກສອບ ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 2015-2016, ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 ຂອງອົງການກວດກສອບແຫ່ງລັດ, ບົດລາຍງານຂອງອົງ ການກວດກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວສົກປີ 2014-2015, ຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 9 ເດືອນ 2017 ທິດທາງແຜນການ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມປີ 2018 ຂອງອົງການໄອຍາການ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ສູງສຸດ, ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 9 ເດືອນປີ 2017 ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນ ການຕິດຕາມກວດກາປະຈຳປີ 2018 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮັບຮອງເອົາແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍປະຈຳປີ 2018 ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຂົງເຂດປົກຄອງກົດໝາຍ ຈຳນວນ 16 ສະບັບ, ໃນນີ້ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີ 9 ສະບັບ, ກົດໝາຍປັບປຸງມີ 7 ສະບັບ.


ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດຮັບຟັງ ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄມສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຫົວພັນ ຊຸດທີ 1 ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຫລາຍບັນຫາສຳຄັນ ຂອງແຂວງຕື່ມອີກ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)