GMT+7 21/05/2018 06:33

ມາຮູ້ຈັກ ວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງລາວ ກໍານົດແນວໃດ

 

ຕາມເຄີຍກັບຄໍ່າຄືນກ່ອນນອນແບບນີ້ກັບ ຄໍລໍ້າສຶກສາພາຄິດ ໂດຍແອັດມິນນົກ ຈະນໍາອາສາລະຕ່າງໆໃນກົດໝາຍ ແລະ ດໍາດັດຕ່າງຂອງ ສປປ ລາວ ມາແນະນໍາ ແລະ ມາເປັນສິ່ງເຕືອນສະຖິຕິ ພ້ອມໃຫ້ແຟນເພຈ໌ໄດ້ສຶກສານໍາກັນຢູ່ສະເໝີ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາຮູ້ຈັກ ວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງ ສປປ ລາວ.

ອີງຕາມກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
-ມາຕາທີ 97 (ປັບປຸງ). ວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ: ສປປ ລາວ ກໍານົດເອົາວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 1966 ເປັນວັນສ້າງຕັ້ງກິລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງແຕ່ລະປີ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ.

 

 

-ມາດຕາທີ 98. ເຄື່ອງໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ: ເປັນຮູບທວນໄຟ, ສີແດງກວມຫົວນາກສີຄໍາ, ມີສັນຍາລັກ ທາງແລ່ນຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ, ມີໜັງສີເປັນພາສາ ຝຣັ່ງ “Laos”.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : laosupdate

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)