GMT+7 21/05/2018 06:31

ລາງບໍ່ດີ! ແຊັມເກົ່າ ລາວພຣີເມຍລີກ ປະທ້ວງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດຈາກຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ

 

ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ແຊັມລາວພຣີເມຍລີກ 2017 ຖະແຫຼງການຜ່ານ ເຟສບຸກທາງການຂອງສະໂມສອນ ວ່າ: 

ຕາມທີ່ ສະຫະພັນ ບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກຳນົດການແຂ່ງຂັນ Lao Premire League 2018 ໃຫ້ເລີ່ມການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2018

ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ຮ່ວມທັງ ສະໂມສອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Lao Premire League ລະດູການ 2018 ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ໝາກບານ ທີ່ຈະໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອນຳມາຝຶກຊ້ອມ ດັ່ງນັ້ນ ສະໂມສອນ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ 

ຈຶ່ງຂໍສອບຖາມຝ່າຍຈັດການແຂ່ງຂັນ Lao Premire League 2018 ວ່າ ຈະສາມາດສົ່ງມອບ ໝາກບານ ໃຊ້ສຳລັບການແຂ່ງຂັນໄດ້ມື້ໃດ ເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນ Lao Premire League ເປັນລີກສູງສຸດຂອງປະເທດລາວ

ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2018 ນີ້ ທາງສະໂມສອນ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ແລະ ສະໂມສອນຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ໝາກບານ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການແຂ່ງຂັນເພື່ອນຳມາຝຶກຊ້ອມ

 

 

ກ່ອນການແຂ່ງຂັນ ຫາກເປັນແບບນ້ີ ບໍ່ມີໂອກາດຝຶກຊ້ອມ ຝ່າຍຈັດການແຂ່ງຂັນ ຄວນພິຈາລະນາເລື່ອນ ການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫານີ້ ແລະ ຄວນກຳນົດການແຂ່ງຂັນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ ໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນ Lao Premire League 2018

ທາງ ສະໂມສອນ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີສອບຖາມມາຍັງຝ່າຍ

ຈັດການແຂ່ງຂັນເພື່ອໃຫ້ມີມາດຕະຖານໃນການຈັດການ Lao Premire League 2018 ເຊິ່ງເປັນລີກສູງສຸດຂອງປະເທດລາວ.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : laosupdate

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)