GMT+7 24/04/2018 08:09

ມີແຕ່ຄວາມຕັດສິນໃຈເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຢຸດຕິການສູບຢາໄດ້

 

 

ທ່ານ ວ່າງ​ຈື້ ປະທານ​ສະ​ມາຄົມ​ແພດ​ຫົວໃຈ​ລາວ ຫົວໜ້າ​ສູນຫົວໃຈ ລາວ-ລຸກ​ຊຳ​ບວກ ໂຮງໝໍ​ມະໂຫສົດ ໃຫ້​ສຳພາດ​ວ່າ: ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ສຸ​ຂະພາບ ຈາກ​ສະພາບ​ຄວາມ​ເປັນຈິງ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ພະຍາດ​ທີ່​ເກີດມາ​ຈາກ​ສາເຫດ​ຂອງ​ການ​ສູບຢາ ​ແມ່ນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງເສັ້ນເລືອດ ອຸດ​ຕັນ​ຫົວໃຈ ຄວາມດັນ ກາຍເປັນ​ອຳ​ມະ​ພຶກ ອຳມະພາດ ແລະ ອີກ​ຫຼາຍ​ພະຍາດ​ຕາມ​ມາ ເຊິ່ງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ບໍ່​ໄດ້​ເບິ່ງ​ທີ່​ຕົ້ນ​ເຫດເມື່ອ​ພົບ​ບັນຫາ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ຢຸດ​ເຊົາ ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ກວ່າ​ຈະ​ຮູ້​ຕົວເກີດ​ພະຍາດ​ຈາກ​ການ​ສູບຢາ ມັນ​ໃຊ້​ໄລຍະ​ເວລາ​ຫຼາຍ 10 ປີ ສະເພາະຄົນ​ເຈັບ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ປິ່ນປົວ​ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 50-60 ປີ ທີ່​ມີ​ບັນຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະຍາດ​ຫົວໃຈ ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ກໍ່​ມີ​ສາເຫດ​ມາຈາກ​ການ​ສູບຢາ.

ຜົນ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ການ​ສູບຢາ ​ບໍ່ສະເພາະ​ແຕ່​ບຸກຄົນ​ຜູ້​ສູບ ​ແຕ່​ມັນສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ບຸກຄົນ​ອ້ອມ​ຂ້າງນຳ​ອີກ ບັນຫາ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢຸດເຊົາ​ຢາສູບ​ນັ້ນ ​ທຸກ​ພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້​ຊ່ວຍ​ກັນ ໂດຍ​ສະເພາະ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ ຄວນ​ມີ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ທາງດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ ບໍ່​ເຫັນ​ແຕ່​ຜົນປະໂຫຍດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ເກີນ​ໄປ ການຈະ​ຢຸດຕິ​ການ​ສູບຢາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີຫຼາຍ​ວິທີ ອີກ​ຫົນທາງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສາມາດ​ສື່ສານ​ໄດ້​ດີ ກໍ່​ແມ່ນ​ການ​ພິມຮູບ​ພາບ​ພະຍາດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການສູບຢາ​ລົງ​ໃສ່​ໃນ​ຊອງຢາ​ສູບ ເພາະ​ຜູ້​ທີ່​ກືກ​ໜັງສື​ກໍ່​ສາມາດເຫັນ​ພາບ​ໄດ້ ແຕ່​ທັງ​ໝົດ​ເຫຼົ່ານັ້ນ ມັນ​ກໍ່​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ບຸກຄົນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມຕັດສິນ​ໃຈ​ສູງ​ສ່ຳ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ເຊົາສູບຢາ ຫຼື ເວົ້າ​ງ່າຍໆກໍ່​ຄື​ ການ​ຮັກສາ​ສຸຂະພາບ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ບຸກຄົນ​ອ້ອມ​ຂ້າງ ສະມາຊິກ​ພາຍ​ໃນຄອບຄົວ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີ​ອາຍຸ​ຍືນ​ຍາວ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວຽງຈັນໃຫມ່

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)