GMT+7 21/05/2018 06:31

ມະຫາໄຊ ປະກາດເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

 

 

ພິທີ ປະກາດເມືອງມະຫາໄຊ ເປັນເມືອງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບຳລຸງ ເປັນເມືອງທີ 7 ຂອງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍມມີທ່ານ ພົມມາ ພັນທະລັງສີ ຮອງ ເລຂາພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ກ້າ ສະເຫລີມສຸກ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ເຈົ້າເມືອງໆມະຫາໄຊ, ມີພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2016 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດໃນປີ 2017, ປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 15-40 ປີ ມີທັງໝົດ 17.307 ຄົນ, ຮຽນຈົບປະຖົມແລ້ວ 17.118 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 98.90%, ອາຍຸ 15-35 ປີ ມີທັງໝົດ 9.515 ຄົນ, ຮຽນຈົບ ມ ຕົ້ນສາມັນ 3.663 ຄົນ, ກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍລວມບໍ່ຈົບ ມ ຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ 1.518 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕົ້ນສາມັນຈຳນວນ 8.262 ຄົນເທົ່າກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ບໍ່ໄດຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ເຂົ້າຮຽນບຳລຸງທັງໝົດ 1.245 ຄົນ, ເສັງຈົບຊັ້ນ ບຳລຸງໄດ້ 1.165 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 92,90%.

ຜ່ານ ການຮຽນ-ການສອນຕົວຈິງ ເຫັນໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນ ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ ທີ່ຮຽນມາໄປນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ຮູ້ຈັກຄິດໄລ່, ຮູ້ ວາງແຜນການຄ້າຂາຍ ເສີມສ້າງເສດຖະກິດ  ຄອບຄົວສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສຶກສາຮໍ່າຮຽນຫລາຍຂຶ້ນ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)