GMT+7 21/05/2018 06:30

ນາກາຍ ປະກາດເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

 

 

ພິທີປະກາດເມືອງນາກາຍ ເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບຳລຸງ ເປັນເມືອງທີ 6 ຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2018 ໂດຍມີ ທ່ານ ພົມມາ ພັນທະລັງສີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ກ້າ ສະເຫລີມສຸກ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ສົມພົງ ວັນໄພທອງ ເຈົ້າເມືອງໆນາກາຍ, ມີພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ບັນດາຄະນະນຳ 9 ເມືອງອ້ອມຂ້າງ ຕະຫລອດ ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງນາກາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ການປະຕິບັດການສອນ-ການຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເກນອາຍຸ 15-35 ປີ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນເດືອນມີນາ 2017. ຜ່ານການ ປະເມີນຜົນເຫັນໄດ້ວ່າປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ຮຽນມາ ໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາຕົນເອງ, ຮູ້ຈັກຄິດໄລ່, ຮູ້ວາງແຜນ ການຄ້າຂາຍເສີມສ້າງ ເສດຖະກິດຄອບຄົວສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາຮໍ່າຮຽນຫລາຍຂຶ້ນ. ປະຊາຊົນໃນທົ່ວເມືອງ ທີ່ມີອາຍຸ 15-40 ປີມີ 10.280 ຄົນ, ຮຽນຈົບປະຖົມແລ້ວ 10.179 ຄົນ, ອາຍຸ 15-35 ປີມີ 5.372 ຄົນ, ຮຽນຈົບ ມ ຕົ້ນສາມັນ 3.663 ຄົນ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລວມບໍ່ຈົບ ມ ຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ 1.518 ຄົນ. ໃນນັ້ນໄດ້ສອບເສັງຈົບຈຳນວນ 1.489 ຄົນ. ທົ່ວເມືອງມີໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານທັງໝົດ 19 ແຫ່ງ, ຊັ້ນປະຖົມ 53 ແຫ່ງ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ 6 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ 5 ແຫ່ງ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)