GMT+7 24/03/2018 01:40

ເມືອງໄຊຍະບູລີ ປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 82,01%

 

 

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການໆເງິນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 25,9 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 82,01% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີ້ມີລາຍຮັບອາກອນພາຍໃນເມືອງ 11,5 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບອາກອນປົກກະຕິ 10,4 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າບໍລິການ 343 ລ້ານກວ່າກີບ, ຄ່າທຳນຽມ 121 ລ້ານກວ່າກີບ, ອາກອນແຂວງຮັບຊ່ວຍ 13,8 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບຊັບສິນ 534 ລ້ານກວ່າກີບ. ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 14,4 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 89,50% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ແມ່ນຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບໍລິຫານ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ວິຊາການ, ເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມ, ບຳເນັດບຳນານ, ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ຈ່າຍຊື້ໃໝ່ ແລະ ຈ່າຍລົງທຶນ.


ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສາເຫດການເກັບລາຍຮັບ ບັນລຸພຽງແຕ່ 82,01% ຍ້ອນວ່າ ລາຍຮັບບ້ວງແຂວງຮັບຊ່ວຍເມືອງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ພຽງແຕ່ 13,8 ຕື້ກວ່າກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 69,43% ຕາມແຜນການ ຈັດເກັບແມ່ນ 19,9 ຕື້ກີບ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເມືອງໄຊຍະບູລີ ກໍມີຄວາມອາດສາມາດດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ແຂວງໄດ້ 7,19 ຕື້ກວ່າກີບ.


ໃນສົກປີ 2018 ເມືອງໄຊຍະບູລີ ມີແຜນສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸ 11,9 ຕື້ກວ່າກີບ. ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 37,71%, ໃນນີ້ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບັນລຸໄດ້ 11,4 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານ ມາຫລຸດ 36,89%, ລາຍຮັບຊັບສິນ ບັນລຸໄດ້ 500 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 24% ແລະ ດ້ານລາຍຈ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 11,9 ຕື້ກວ່າກີບ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)