GMT+7 21/05/2018 06:35

ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

 

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ມັງກອນ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງທາບທາມຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ 2 ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ຮ່າງກົໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ສາທາລະນະ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຊັດແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການອອ້ມຂ້າງສູນກາງ, ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳໄດ້ສະເໜີພາບ ລວມໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບ ເຫັນວ່າຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນເພາະຕິດພັນກັບວຽກງານ ການປະຕິຮູບ ຂະແໜງ ການເງິນ ໂດຍສະເພາະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ເລີ່ມການຄົ້ນຄວ້າມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທາບທາມຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ ປີ 2012.

ສໍາລັບຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ມີການສັງລວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຄໍາເຫັນຈາກພາກທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຫັນວ່າການຂຽນບາງເນື້ອໃນຍັງມີຄວາມສັບສົນ, ເຂົ້າໃຈຍາກ, ເນື້ອໃນທີ່ກໍານົດບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບາງຫລັກການພື້ນ ຖານຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ, ໂຄງສ້າງບາງພາກຍັງມີລັກສະນະບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕົ້ນເນື້ອໃນທີ່ພົວພັນກັບມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອັດຕາອາກອນ, ລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ, ກົນໄກການຂໍຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ສິດໃນການຂໍຫັກຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ສ່ວນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ໄດ້ມີການທາບທາມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ, ເຂົ້າຜ່ານກອງ ປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ທີ່ຜ່ານມາ,  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ເປັນກົດໝາຍໜຶ່ງ ທີ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນກົດໝາຍ ສ້າງໃໝ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີນິຕິກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໜີ້ສິນມາກ່ອນ.

ສະນັັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ດີ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດມາປັບປຸງ ແລະ ທາບທາມຄໍາຄິດ ເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການອອ້ມຂ້າງສູນກາງ, ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ຕາງໜ້າຈາກລັດວິສາຫະກິດ, ພາກທຸລະກິດຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ 2 ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ, ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກໍາ ທີ່ໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນວ່າເກົ່າ.

ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ 2 ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ແລະ ນຳສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)