GMT+7 21/05/2018 02:39

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຮ່ວມມືຍົກລະດັບຄູສອນພາສາອັງກິດ

 

 

ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທູດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄູຝຶກການສອນພາສາ ອັງກິດ ໄລຍະຫ້າປີ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນການເສີມສ້າງການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ, ລົງນາມສັນຍາຮ່ວມ ມືໃນຄັ້ງນີ້,​ ໂດຍທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ  ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ການລົງນາມສັນຍາ ຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້, ຈະຊ່ວຍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕໍ່ກັບໂຄງການຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນ ພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ໃນປີ 2018, ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມີແຜນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ (ETAs) ຈໍານວນ 10 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ(ELFs) ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ເພື່ອເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບິດເຕີ ກ່າວວ່າທັກສະພາສາອັງກິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ເພື່ອຊອກຫາ ໂອກາດໃໝ່ໆ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ຜູ້ຄົນຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ, ລວມທັງຜູ້ຄົນຈາກຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 2011, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ  ຈໍານວນທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ, ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສິດສອນພາສາອັງກິດ ເລີ່ມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄ່ອຍໆ ຂະຫຍາຍໄປສະຖາບັນການສຶກສາຫລາຍແຫ່ງ ລວມທັງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ. ຈຳນວນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດກໍມີການຂະ ຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໂດຍໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໃນການພັດທະນາຫລັກສູດການຮຽນການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມຄູອາຈານໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ. 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)