GMT+7 23/04/2018 10:42

ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ-ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ຂັ້ນບ້ານສຳເລັດການຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ

 

 

ຊຸດອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ເນັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫລັກ ສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສໍາເລັດລົງໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ນີ້, ພາຍຫລັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ວັນ ຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ. ໂດຍມີທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ, ມີຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຄຸຝຶກຈາກແຂວງ ແລະ ສຳມະນາກອນ 126 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ສໍາມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ທີ່ເນັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫລັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງວິຊານການ, ການບໍລິ ຫານສະຖິຕິ ການສຶກສາພ້ອມທັງ ຮຽນຮູ້ໂດຍກໍລະນີສຶກສາ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະພັດທະນາ ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ແຜນທີ່ການສຶກສາ ການປຸກລະ ດົມຊຸມຊົນ, ມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການປະເມີນ ຕົນເອງຂອງໂຮງຮຽນ, ແຜນພັດທະນາ ການສຶກສາທີ່ດີ ແລະ ເງິນບໍລິຫານການສຶກສາ, ບັນຫາ, ສາເຫດ, ວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ການຂຽນຈຸດ ປະສົງຂອງບັນຫາ, ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ.

 

ການຈັດຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສຳມະນາກອນ ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສະຖານການສຶກສາ, ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການກອງທຶນ ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອການສຶກສາໄລຍະສອງ (GPE II) ມູນຄ່າ 64 ລ້ານກວ່າກີບ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)