GMT+7 23/04/2018 10:40

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ-ກິລາ ປະຈຳປີ 2017

 

 

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳ ປີ 2017 ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບ ຄະນະ ຄັ້ງທີ VI ຂອງຄະນະ ກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 26-28 ທັນວານີ້ ທີ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນ ທະບູນລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຮອງລັດ ຖະມົນຕີ,ຜູ້ຊ່ວຍລັດ ຖະມົນຕີ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ ສາ, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງ ກົມ, ຫົວໜ້າພະ ແນກ, ຮອງພະ ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິ ລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າ ຮ່ວມ.

 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ວາງທິດ ທາງແຜນການພັດທະນາການ ສຶກສາ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລາຍງານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ 10 ຂະ ແໜງການຍ່ອຍຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຮັບຟັງກ່ຽວກັບໂຄງການປັບ ປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຢູ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການ ລາຍງານຜົນສຳຫຼວດ ຄູທົ່ວປະ ເທດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ, ການສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າຄັດ ເລືອກ ແລະ ຈັດສົ່ງພະນັກງານ, ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ ແລະ ຍົກ ລະດັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາພາກເອກະ ຊົນ, ສະຫຼຸຸບລາຍງານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ ນຸດແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2017 ແລະ ແຜນປະຕິບັດຍຸດທະສາດການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດສົກປີ 2018 ລາຍງານ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມາທິ ການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດ ທະນາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄະນະກຳມະການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຊຸດໃໝ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຄະ ນະດັ່ງກ່າວ, ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນ ຫົວຂໍ້ການລົງທຶນໃສ່ການພັດ ທະນາສີມືແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນ ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະ ສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025.

 

ຈາກນັ້ນ ບັນດາຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດ ຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງ ກ່າວ ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຫນັງສືພິມປະຊາຊົນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)