GMT+7 23/04/2018 10:40

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານນາແກ່ນຄຳ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ

 

 

ທ່ານ ນ້ອຍໄຫວ ກາມີໄຊ ຫົວໜ້າກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີປອດສານພິດ ບ້ານ​ນາ​ແກ່ນ​ຄຳ ​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ເປີດເຜີຍຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ: ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບ​ການຍົກຍ້າຍອອກຈາກ ບ້ານ ເກົ່າ ມາຕັ້ງຖິ່ນ ຖານທຳການຜະລິດໃໝ່ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ຈາກໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ຫົງສາ, ໂຄງການ ກໍ​ໄດ້ສົ່ງເສີມ ​ແລະ ລົງທຶນໃຫ້ເຮັດສວນປູກຜັກ ອິນຊີປອດສານພິດ ເພື່ອສະ ໜອງໂຄງການເປັນຜູ້ຮັບຊື້.

ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີກຸ່ມທຳອິດ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນມາແຕ່ປີ 2015, ມີສະມາຊິກນຳກັນ ພຽງ 4 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ 2 ໄລ່ເຄິ່ງ ມີເຮືອນຮົ່ມທັງໝົດ 6 ຫລັງ ແຕ່ລະຫລັງຍາວ 20 ແມັດ, ກ້ວາງ 7 ແມັດ. ເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຄງການ ໄດ້ລົງທຶນ ໃຫ້ກ່ອນຊື້ອຸປະກອນຜ້າຢາງ ແນວພັນຜັກຕ່າງໆ ສ່ວນແຮງງານ ແມ່ນຄອບຄົວພາຍໃນກຸ່ມເອງ, ສະເລ່ຍການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ປະມານ 2 ລ້ານ ກ່ວາກີບ. ໃນສວນ ແມ່ນໄດ້ປູກຜັກຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຜັກກາດຊອມ, ຜັກກາດນາ, ຜັກສະລັດ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກຫອມປ້ອມ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກແຕງ ແລະ ຜັກອື່ນໆອີກ ຈຳນວນໜຶ່ງປີໜຶ່ງ ສາມາດ ຂາຍສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າກຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ເຖິງ 70 ລ້ານກີບ, ຫັກຄ່າຕົ້ນທຶນ ອອກຈະໄດ້ຢູ່ປະມານ 60 ລ້ານກີບ. ຜົນຜະລິດນັ້ນ ແມ່ນທາງ ໂຄງການ ມາຮັບຊື້ກັບທີ່, ສະເລ່ຍກິໂລໜຶ່ງຈະໄດ້ 8-9 ພັນກີບ, ບໍ່ວ່າລະດູຝົນກໍຄືລະດູແລ້ງ ປີຫນຶ່ງຈະໄດ້ເອົາອອກຂາຍເຖິງ 10 ຊຸດ ເພາະການປູກແມ່ນ 1 ເດືອນຈະໄດ້ຕັດອອກຂາຍ.

ຜັກທີ່ເຮົາປູກແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫລວງຫລາຍ ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບ ພັດແມ່ນດີ, ການບົວລະບັດ ຮັກສາ ກໍເຮັດແບບຄອບຄົວ ແຕ່ປູຍ່າຕາຍາຍເຮົາພາເຮັດມາ ໂດຍນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ຊີວະພາບ,ຈະເປັນຂີ້ສັດ ປະເພດຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຜ່ານການຜະລິດຜັກອິນຊີປອດສານພິດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບ ຄົວໄດ້ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ຈົນສາມາດການເປັນກຸ່ມຕົວແບບ ໃນການປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະ ຍັງເປັນກຸ່ມຕົ້ນແບບຢ່າງ ໃຫ້ຫລາຍ ແຂວງ ມາຮ່ຳຮຽນນຳເພື່ອໄປນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບໝາກຜົນ.                       

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)