GMT+7 26/05/2018 03:16

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ 2 ສະບັບ

 

 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ 2 ​ສະບັບຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຜັງເມືອງ ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ, ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານອົງການກວດກາ ລັດຖະບານ.

 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຜັງເມືອງ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປັງປຸງ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ສະບັບປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເນື້ອໃນ ບາງມາດຕາຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ, ການກຳນົດແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ລະດ້ານຍັງບໍ່ທັນລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການລະເມີດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ການປຸກສ້າງຊະຊາຍ, ບໍ່ເປັນລະບຽບ, ການຖົມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ຖົມໜອງທຳມະຊາດ​ ໃນ​ເຂດຕົວເມືອງ ​ເຊິ່ງເປັນສາເຫດ​ ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳອັ່ງ, ນ້ຳຂັງ ແລະ ເກີດນ້ຳຖ້ວມໃນຕົວເມືອງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນຕົວເມືອງນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 9 ພາກ, 14 ໝວດ ແລະ 96 ມາດຕາ ໃນນັ້ນມີ 32 ມາດຕາ ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ອີກ 64 ມາດຕາ.

 

ພາຍຫລັງສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຜັງເມືອງສະບັບນີ້ ກໍຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ຄົບຖ້ວນກວ່າເກົ່າ ສຳລັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນຕົວເມືອງ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ​ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງ ມີຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຜັງເມືອງ, ຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງ, ການລົງທຶນ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕົວເມືອງ ໃຫ້ຮັດກຸມ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ.

 

ສຳລັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ ສະບັບປີ 2007 ປະກອບມີ X ພາກ, 6 ໝວດ ແລະ 79 ມາດຕາ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປະກອບມີ X ພາກ, 6 ໝວດ ແລະ 80 ມາດຕາ, ໃນນີ້ສ້າງ ໃໝ່ 4 ມາດຕາ, ປັງປຸງ 51 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາເນື້ອໃນເກົ່າໄວ້ 25 ມາດຕາ. ເນື້ອໃນພື້ນຖານຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງນີ້ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ ແຕ່ບາງມາດຕາ ໄດ້ມີການຜັນຂະຫຍາຍ ບາງເນື້ອໃນເພື່ອໃຫ້ຮັດ ກຸມ, ຈະແຈ້ງຕື່ມ ແລະ ໄດ້ສ້າງມາດຕາໃໝ່ ຕື່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ລະອຽດຄົບຖ້ວນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 

ກົດໝາຍສະບັບປຸງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫັນເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ ກົດໝາຍ-ລະບຽບການຂອງລັດ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຫລາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຕໍ່ລະບຽບ-ກົດໝາຍ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ການບໍລິການສັງຄົມ ວ່ອງໄວ-ທັນການ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ພ້ອມທັງຈະເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເຄື່ອງມີທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງອົງການກວດກາລັດ ແຕ່ລະຂັ້ນ ສຳລັບວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານລັດ ລວມທັງວິສາຫະກິດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງລັດຖະການ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ວຽກ ງານກວດກາ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສອດຫ້ອຍເຂົ້າ ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ທັງຈະຊ່ວຍຍົກສູງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜົນຂອງການກວດກາ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)