GMT+7 24/03/2018 01:41

ມີ 20 ບໍລິສັດ ເຄື່ອນໄຫວເກີນຮັບອະນຸຍາດ, ລັດສັ່ງຢຸດແລ້ວ 6

 

 

ສືບເນື່ອງມາຈາກບັນດາບໍລິສັດຕົ້ມຕຸນເອົາເງິນລົງທຶນດອກເບ້ຍສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນກັນທົ່ວໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງລາວໄດ້ຖືກສະເໜີຫາລັດຖະບານ.

 

ທ່ານນາຍົກຈິ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບໍລິສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໂດຍມອບໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

 

 ພ້ອມນີ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັນລົງກວດກາບັນດາບໍລິສັດທີ່ສົງໄສວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດວັດຖຸປະສົງ.

 

ຜ່ານການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຈຳນວນ 10 ບໍລິສັດເຫັນວ່າ ມີ 5 ບໍລິສັດມີທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານຢູ່ລາວ, ສ່ວນອີກ 5 ບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ສາມາດພົບເຫັນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ 7 ບໍລິສັດທີ່ມີການໂຄສະນາຜ່ານສື່ອອນລາຍ, ມີ 3 ບໍລິສັດກຳລັງດຳເນີນການສຶບສວນສອບສວນ ແລະອີກ 1 ບໍລິສັດກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

 

ໃນນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ກົມທະບຽນ ແລະຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຢຸດການເຄື່ອນໄຫວໄປແລ້ວ 6 ບໍລິສັດປະກອບມີ ບໍລິສັດແຟັກອິນເວດສ, ບໍລິສັດແອວເອບຊີທີ່ປຶກສາ ການລົງທຶນ, ບໍລິສັດເອຟບີເອສລາວ, ບໍລິສັດສະວິດຄອຍ, ບໍລິສັດມາສຊິບແອດລາວ ແລະບໍລິສັດທີຄັບຄາຊີໂນ.

 

ພ້ອມດຽວກັນຍັງໄດ້ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ 2 ບໍລິສັດ ນັ້ນກໍ່ຄື ບໍລິສັດລາວອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອັສວາຍເຊີ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດລາວຄຳທິປຶກສາການລົງທຶນ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດແອັກແຊວເອເຊຍ ຈຳກັດ(ແຕ່ພາຍຫຼັງບໍລິສັດ ແອັກແຊວເອເຊຍ ຈຳກັດແມ່ນໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ທຫລ ແລ້ວວ່າບໍລິສັດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ).

 

ນອກຈາກນີ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຍັງໄດ້ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ໃນທຸກທຸລະກິດທີ່ບົ່ງໄວ້ດ້ານຫຼັງຂອງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດມີ 3 ບໍລິສັດຄື ບໍລິສັດລາວແຜ່ນດິນຄຳຄ້ຳປະກັນການລົງທຶນ ແລະຫາແຫຼ່ງທຶນຈຳກັດ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ການລົງທຶນສາກົນໂກເດັນລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດອີຊີເທຣດ ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນຈຳກັດ.ນອກເໜືອຈາກບັນດາບໍລິສັດຂ້າງເທິງແລ້ວ ໃນຂະນະນີ້ຍັງມີບໍລິສັດທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງດຳເນີນການແກ້ໄຂຕາມຂະບວນການຂອງກົດໝາຍ ອີກ 4 ບໍລິສັດຄື ບໍລິສັດເອຊຽນເຟສ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດດຣີມລິ້ງ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດລາວຄຳທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ ຈຳກັດ ແລະບໍລິສັດພີເອັສ ສົ່ງເສີມກະສິກຳຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ.

 

ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນຍັງມີບັນດາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ເພື່ອສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ແລະຕົວະຍົວະປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນໃສ່ຊື່ ທະນາຄານລາວພັດທະນາການກະເສດ ຈຳກັດ, ທະນາຄານເພື່ອການນຳເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກລາວ, ທະນາຄານເຊັນຊ້າ ຈຳກັດ ຊຶ່ງ ທະນາຄານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບແລ້ວ.

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວອັບເດດ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)