GMT+7 26/05/2018 03:07

ຄໍາມ່ວນ ອະນຸຍາດໃຫ້ເອກະຊົນ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ້າງໂຮງແຮມ

 

 

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດ ສະມຸຍອິນເຕີເນເຊັນແນວຣີໂຊເທວ ຈໍາກັດ ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ ​ໃນ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຮງ​ແຮມ​ທີ່​ບ້ານ​ທ່າ​ແຂກ​ເໜືອ ​ເມືອງ​ທ່າ​ແຂກ ​ແຂວງ​ຄໍາ​ມ່ວນ.

 

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU ) ກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ຕຸລາ 2017 ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ​ໂດຍ​ຕາງໜ້າພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ບໍລິສັດ ສະມຸຍອິນເຕີເນເຊັນແນວຣີໂຊເທວ ຈໍາກັດ ​ໂດຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ທ່ານ ຈັນ ບຸບຜາລີວັນ ເຈົ້າເມືອງທ່າແຂກ , ທ່ານ ພູຊະນະ ໄຊໂກສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ , ທ່ານ ບຸນທະວີ ສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ທ່ານ ທະນັດ ຊົງສະກຸນ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ສະມຸຍອິນເຕີເນເຊັນແນວ ຣີໂຊເທວ ຈໍາກັດ. 



ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຮ່ວມກັນວ່າຈະພັດທະນາ ພື້ນທີ່ພາຍ​ໃນແຂວງໄດ້ຈັດສັນ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ໂຮງແຮມຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດສະໜອງແຫລ່ງທີ່ພັກ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ.

 

ສ່ວນເນື້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກເຖິງ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ( FS ) , ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ( SIA ) ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການເປັນຕົ້ນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກ , ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ , ໄລຍະຂອບເຂດສິດ , ເຂດໂຄງການ , ສະຖານທີ່ທີ່ຈໍາເປັນ ໃນການປະຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ ບັນລຸຕາມຂໍ້ຜຸກພັນ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ.

 

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດອອກ , ການສຶກສາປະເມີນຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ( IEE,EIA ) ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ( SIA ) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ.  ພາຍຫລັງເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ແລ້ວຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ໂອນເງິນ ຈໍານວນ 30.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນໂຄງການ ເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ , ມອບເງິນຈໍານວນ 2.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີໃນການຕິດຕາມ , ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ MOU , ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍແຮງງານ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ , ສໍາລັບທຶນການສຶກສາ ສໍາຫລວດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນທຶນຂອງບໍລິສັດ 100 % , ຕ້ອງໄດ້ລົງມືດໍາເນີນ ການສຶກສາ -ສໍາຫລວດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ  MOU ສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ .

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)