GMT+7 26/05/2018 03:17

ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ຂຸນຕາປ້າຍໂຄສະນາ

 

 

ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ ຢູ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄຳສະໄຫວ ຍ່ອມມິລາວົງ ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ແລະ ທ່ານ ວົງນຳ ວົງວິໄລ ປະທານບໍລິສັດ ຂຸນຕາປ້າຍໂຄສະນາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍທ່ານ ຄຳສີ ມະໂນລົດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາ ທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄູ-ອາຈານ, ພ້ອມນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ທ່ານ ຄຳສະໄຫວ ຍ່ອມມິລາວົງ ກ່າວວ່າ: ມີຄວາມຍີນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບຄູ່ ກັບບໍລິສັດ ຂຸນຕາປ້າຍ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຖືກຍ້ອມຮັບຈາກສັງຄົມ ແລະ ສາກົນ, ມີປະສົບການທາງດ້ານ ການໂຄສະນາມາຫລາຍສີບປີ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດ ຂຸນຕາປ້າຍ ກໍຍັງມີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ ທີ່ປະກົດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປ. ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ -ເຢຍລະມັນ ແລະ ບໍລິສັດ ຂຸນຕາປ້າຍ ແມ່ນມີມາດົນພໍສົມຄວນ, ໂດຍສະເພາະ ທາງບໍລິສັດໄດ້ຮັບເອົານັກສຶກສາ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ລົງຝຶກງານ ແລະ ລົງປະຕິ ບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ທີ່ສຳຄັນເມື່ອນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ກໍສາມາດປະກອບ ອາຊີບໄດ້. ຊຶ່ງມື້ນີ້ຖືເປັນໂອກາດດີ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕົກລົງຍົກລະດັບການຮ່ວມມື ຂຶ້ນອີກລະດັບໜຶ່ງ.

 

ທ່ານ ວົງນຳ ວົງວິໄລ ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍີນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນານັກສຶກສາໃຫ້ມີສີມື, ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ, ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຂະແໜງ ການອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ໃນປັດຈຸບັນ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີໂອກາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ​ສາມາດ ທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບ ຫລັງຈາກການລົງຝຶກງານ ແລະ ສາມາດລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງໄດ້ ພາຍ ຫລັງທີ່ຮຽນຈົບ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)