GMT+7 24/04/2018 08:07

ອັດຕະປື ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ມີທັກສະຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ 1 ພັນກວ່າຄົນ

 

 

ໂຮງຮຽນເຕັກນິວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງ ອັດຕະປື​ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ: ປັດຈຸບັນໄດ້ຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວໃນສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ​ໄດ້ 1.000 ກວ່າ​ຄົນ ​​ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ແລະ ຫັນເປັນອຸດສະຫາກຳ ທັນສະໄໝໃນອະນາຄົດ.

           

ທ່ານ ຖາວອນ ສຸກດາວົງ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນເຕັກ ນິວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລາຍ​ງານ​ວ່າ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນອົງການ ຈັດຕັ້ງ ວິຊາການໜຶ່ງສໍາຄັນຂອງແຂວງ ໂດຍພາຍ ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ​ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດ ໃນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2005 ຫລັກສູດການຮຽນ ການສອນມີ 3 ລະບົບຄື: ລະບົບຮຽນ 3 ປີ, ຮຽນ 2 ປີ ແລະ ຮຽນ 3 ເດືອນ, ມີ 10 ສາຂາວິຊາຮຽນ, ການຮຽນແມ່ນເນັ້ນຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານພາກທິດສະດີ ແມ່ນຮຽນ 30% ແລະ ພາກປະຕິບັດ ແມ່ນ 70% ປັດຈຸບັນທາງໂຮງຮຽນສ້າງນັກສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໄດ້ແລ້ວທັງໝົດ 1.000 ກວ່າຄົນ, ຍິງ 367 ຄົນ, ໃນນີ້ຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ພະແນກໄຟຟ້າ ເຕັກນິກມີ 311 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ຮອງມາແມ່ນພະແນກ ບໍລິຫານທຸລະກິດມີ 257 ຄົນ, ຍິງ 168 ຄົນ, ພະແນກປູກຝັງ ແລະ ວິໃຈດິນມີ 205 ຄົນ, ຍິງ 88 ຄົນ, ພະແນກກໍ່ສ້າງ ເຄຫະມີ 89 ຄົນ, ພະແນກອາຫານການໂຮງແຮມມີ 85 ຄົນ, ພະແນກຈອດໂລຫະ ແລະ ທໍ້ນໍ້າ 29 ຄົນ, ພະແນກສ້ອມແປງລົດຍົນ 14 ຄົນ ແລະພະແນກເຟີນີເຈີ້ 1 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ສ້າງນັກຮຽນ ໃນໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 1 ອາທິດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານ ສາມສ້າງນໍາອີກ ​ແລະ ອື່ນໆ.


ທ່ານ ໄດ້ກ່າວຕືມອີກວ່າ: ສົກປີ 2017-2018 ທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ເປີດ ການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດຊັ້ນຕໍ່ເນື່ອງອີກ 3 ສາຂາຄື: ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສາຂາປູກຝັງວິໄຈດິນ ແລະ ລ້ຽງສັດການປະມົງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການສ້າງ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກງານທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນກາງ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້​ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)