GMT+7 24/04/2018 08:05

ເມືອງຈັນທະບູລີ ດັບຝັນ ເອັສຣາ ປາດໜ້າເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດ ບານເຕະສາຍ ກ

 

 

ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ສາຍ ກ ຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ ເມື່ອວັນທີ 8 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ເປັນນັດສຸດທ້າຍ ລະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 10 ຄະແນນພົບ ເອັສຣາ ທີ່ມີ 8 ຄະແນນ ຕັດສີນເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດ ໂດຍສະຖິຕິການພົບກັນ ນັດທໍາອິດໃນຮອບຂາໄປ ສະເໝີກັນ 2-2.

 ປະກົດວ່າ: ນັດນີ້ຍັງສະເໝີກັນອີກ 4-4 ຈາກຜົນດັ່ງກ່າວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ ເອັສຣາ ໄປບໍ່ເຖິງຝັນ ເພາະເກັບເພີ່ມເປັນ 9 ຄະແນນ ຈາກ 6 ນັດ ຢູ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງຕາຕະລາງ.

ສ່ວນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເກັບເພີ່ມເປັນ 11 ຄະແນນຢຶດຮອງແຊັມກຸ່ມ A ກອດຄໍ ນະຄອນຫຼວງ ຢູໄນເຕັດ ແຊັມກຸ່ມ ຈາກການມີ 13 ຄະແນນ ຜ່ານເຂົ້າໄປຫຼິ້ນໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດ.

ຂະນະທີ່ ກຸ່ມ B ແຊັມກຸ່ມຕົກເປັນຂອງ ກອງທັບ ເອັຟຊີ ຈາກການສ້າງສະຖິຕິຊະນະ 6 ນັດລວດໃນຮອບນີ້ມີ 18 ຄະແນນຢຶດແຊັມກຸ່ມ ແລະ ຮອງແຊັມກຸ່ມເປັນຂອງ ທິບ ສະຫວັນ ເອັຟຊີ ຈາກການມີ 7 ຄະແນນ.

ສໍາລັບ ນະຄອນຫຼວງ ຢູໄນເຕັດ ແຊັມກຸ່ມ A ພົບກັບ ທິບ ສະຫວັນ ເອັຟຊີ ຮອງແຊັມກຸ່ມ B, ສ່ວນ ກອງທັບ ເອັຟຊີ ແຊັມກຸ່ມ B ຈະພົບກັບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ຮອງແຊັມກຸ່ມ A ເຊິ່ງນັດທໍາອິດຈະແຂ່ງຂັນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ຕຸລານີ້, ສ່ວນນັດທີ 2 ຈະແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ຕຸລານີ້.

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວອັບເດດ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)