GMT+7 24/04/2018 08:06

ເຊີນຊວນຮ່ວມຊົມຊ່ວງເຮືອ 5 ຈຸດໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມລຸ້ນທ້າຍອາທິດນີ້ ໃຜຈະເປັນເຈົ້າທ່າ

 

 

ບຸນອອກພັນສາປະວໍລະນາ ແລະ ງານບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີ ປະຈໍາປີ 2017 ໃນ 4 ຈຸດໃຫຍ່ໄດ້ແກ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ທ່າວັດຈັນ ), ປາເຊ, ຈາປາສັກ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ກຽມເປີດສາກຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງວັນ 5-6 ຕຸລານີ້ ເຊິ່ງທ່ານໃດບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປໄສ ເນື່ອງໃນໂອກາດອັນດີນີ້ຂໍແນະນໍາເລຶອກໄປຕາມສະດວກ ຮັບຮອງວ່າຄຸ້ມຄ່າແນ່ນອນ.

#ຈຸດທີ 1 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຂັນ ທີ່ທ່າວັດຈັນ ປີນີ້ ມີເຮືອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 4 ປະເພດຄື: ເຮືອ 12 ສີພາຍ, ເຮືອປະເພນີຍິງ 45 ສີພາຍ, ເຮືອປະເພນີຊາຍ 55 ສີພາຍ ແລະ ເຮືອສູດຊາຍ 55 ສີພາຍ ແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ຕຸລາ 2017.

-ເຮືອປະເພນີຊາຍ ປີນີ້ສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມ 9 ລໍາແບ່ງເປັນ 2 ສາຍຄື ສາຍ ກ ບ້ານແສນດິນ, ຫົງແມ່ຍ່າ, ພັນທະມິດກໍ່ສ່າງ, ນ້ອຍອິດທິລິດ ເຮືອງຂອງ JDB ( ແຊັມເກົ່າ ) ແລະ ຊາວໜຸ່ມເມືອງໄຊທານີ; ສ່ວນສາຍ ຂ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ( ຮອງແຊັມເກົ່າ ) ຢູ່ຮ່ວມສາຍກັບ ທ່າພະ, ພອນສະຫວັນ 99 ແລະ ພອນພະແກ້ວ.
   -ເຮືອປະເພນີຍິງປີນີ້ມີພຽງ 5 ລໍາແບ່ງເປັນ 2 ສາຍຄື: ສາຍ ກ ທ່າພະ, ບ້ານແສນດິນ ແຊັມເກົ່າ ແລະ ຫົງແມ່ຍ່າ, ສ່ວນສາຍ ຂ ປະກອບມີ ຊາວໜຸ່ມເມືອງໄຊທານີ ແລະ ລາວໂຕໂຢຕ້າ (ຮອງແຊັມເກົ່າ).
   -ເຮືອສູດຊາຍ ມີທັງໝົດ 5 ແຂ່ງຂັນແບບພົບກັນໝົດ ປະກອບມີ: ພອນພະແກ້ວ, ນາວາສັກສິດ, ວຽງຂັນອຸດສາຫະກໍາເຫຼັກ, ທ່າພະ (ລາວໂຕໂຢຕ້າທານີ) ແລະ ເຈົ້າແມ່ປະກາຍສິດ.

-ເຮືອກີລາ 12 ສີພາຍ ແມ່ນປີນີ້ສົ່ງເຂົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດລວມທັງໝົດ 14 ລໍາແບ່ງເປັນ 4 ສາຍຄື: ສາຍ ກ ມີ ຫາຍໂສກ (1), ເທບພິສິດໄຊ ແລະ ທິດາຫົງຟ້າ; ສາຍ ຂ ມີ ຫວຍເລກ (2), ເທບນາຄາ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ລໍາມີເຕີ; ສາຍ ຄ ມີ ທິດາວຽງຈັນ, ສຸກສາຄອນ, ພະຍານາຄາລາດ ແລະ ພະຍານາກ; ສາຍ ງ ຫວຍເລກ 3 (3), ຫາຍໂສກ 2 ແລະ ເທບອໍາມະລິນ.

# ຈຸດທີ 2 ບຸນຊ່ວງເຮືອ ທີ່ທ່ານໍ້າ ເທດສະບານ ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວງໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2017 ເຊິ່ງຜົນຈັບສະຫຼາກມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


   +ປະເພດບໍ່ເກີນ 55 ສີພາຍປະກອບມີ:
    -ສາຍ ກ ມັງກອນໄຊວິຫານ-ທະຫານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເທບພະທາພົມ, ນາງສາວສະຫວີວັນ ບ.ບຸ່ງນາດີ ມ.ໄຊພູທອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ, ນາງສາວສຸວັນນະນາລີ ບ.ທ່າອຸດົມ ມ.ໄກສອນພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເທບພອນໄຊ ບ.ທ່າໂພ ມ.ໄຊພູທອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ.
    -ສາຍ ຂ: ເຈົ້າພໍ່ເກດແກ້ວ ບ.ຫົວເມືອງ ມ.ໄກສອນພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ, ເທບມີໄຊ ປກສ.ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ສີພາຍພອນພະແກ້ວ ໄທ), ນາງຫລາວທອງ ບ.ຫົວຫາດ ມ.ໄຊພູທອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ, ເຈົ້າພໍ່ພູຫວາຍ ແລະ ສອນນະພາ ບ.ຜັກຂະ ມ.ໄກສອນພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ.

 

+ປະເພດບໍ່ເກີນ 40 ສີພາຍມີ:
    -ສາຍ ກ: ເທບພອນໄຊ ບ.ທ່າໂພ ມ.ໄຊພູທອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ, ເພັດພູຄຳ ບ.ທ່າແຮ່ ມ.ໄກສອນພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເພັດມົງຄົນໄຊ ບ.ຫາດຊາຍສູງ ມ.ໄຊບູລີ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
    -ສາຍ ຂ: ນາງຫລາວທອງ ບ.ຫົວຫາດ ມ.ໄຊພູທອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ, ນາງສາວສະຫວີວັນ ບ.ບຸ່ງນາດີ ມ.ໄຊພູທອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເທບສອນທອງ ບ.ຫາດຊາຍສູງ ມ.ໄຊບູລີ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ

 

#ຈຸດທີ 3 ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີເຮືອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 53 ລຳ,ຍິງ 19 ລຳ,ມີ 72 ຄະນະ,ໃນນັ້ນມີເຮືອປະເພນີ 33 ສີພາຍຊາຍ-ຍິງຈຳນວນ 18 ລຳ,ເຮືອສູດ(ເຮືອດັດແປງ) 33 ສີພາຍຊາຍ-ຍິງຈຳນວນ 19 ລຳ,ປະເພດເຮືອ 24 ສີພາຍຊາຍ-ຍິງຈຳນວນ 18 ລຳ,ປະເພດເຮືອ 55 ສີພາຍຊາຍມີ 2ລຳ ແລະ ປະເພດເຮືອ 12 ສີພາຍຊາຍຈຳນວນ 15 ລຳ ເຊິ່ງຈະແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ຕຸລານີ້.

 

#ຈຸດທີ 4 ຂໍເຊີນຊົມທ່ຽວບຸນຊວ່ງເຮືອ ທີ່ທ່າຊວ່ງເຮືອບ້ານປົ່ງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ຕຸລາ 2017 ( ຍັງບໍມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ )

 

# ຈຸດທີ 5 ບຸນຊ່ວງເຮືອຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປີນີ້ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ມີເຮືອຊ່ວງຈາກບ້ານ ແລະ ພະແນກການ ແລະ ນັກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 25 ລຳ, ໃນນັ້ນໄດ້ມີເຮືອຍາວ, ຊາຍ 30 ສີພາຍ ຈຳນວນ 6 ລຳ, ເຮືອຍາວ, ຍີງ 30 ສີພາຍ ຈຳນວນ 5 ລຳ ແລະ ຍັງມີເຮືອຊ່ວງສັ້ນ ມີ 13 ສີພາຍ ຈຳນວນ 14 ລຳ.

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວອັບເດດ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)