GMT+7 24/04/2018 08:08

ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ວ່າດ້ວຍການຫັກອາກອນລາຍໄດ້

 

 

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນໄດ້ສົມທົບ ກັບບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0317/ກງ, ລົງວັນທີ 2 ກຸມພາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຫັກອາ ກອນລາຍໄດ້ຈາກການເຊົ່າ ຊັບສິນຕ່າງໆ ແລະ ຄຳແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍອັດ ຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ສະບັບເລກທີ 0203/ກງ, ລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2017 ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກັນຍານີ້, ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ໂດຍພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີບັນ ດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ແຂກ ຖືກເຊີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ແຈ້ງ ການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0317/ ກງ, ລົງວັນທີ 2 ກຸມພາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຫັກອາກອນລາຍ ໄດ້ຈາກການເຊົ່າຊັບສິນຕ່າງໆ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວ ກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ສະບັບເລກ ທີ 0203/ກງ, ລົງວັນທີ 23 ມັງ ກອນ 2017 ສອງເອກະສານ ດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນ ໂດຍ ສະເພາະວຽກງານການສ່ວຍ ສາອາກອນ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນຂອງລັດຕໍ່ການຈັດເກັບ ລາຍຮັບຕ່າງໆ ໂດຍມີຈຸດປະ ສົງເພື່ອເປັນການແຈ້ງໃຫ້ພາກ ສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າ ໃຈ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ກັນ ແລະ ກຳແໜ້ນ, ມີການ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຊຶ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອນຳເອົາ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະ ຊຸມຄັ້ງນີ້ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ, ກອງປະ ຊຸມຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວ ລາ 2 ວັນຈຶ່ງອັດລົງ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຫນັງສຶພິມປະຊາຊົນ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)