GMT+7 24/04/2018 08:05

ມະຫັດສະຈັນຕ່ຳພົມລາວ ດຳເນີນທຸລະກິດຄຽງຄູ່ກັບສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບ

 

 

ມະຫັດສະຈັນ​ຕ່ຳ​ພົມ​ລາວ ກ້າວ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​ແດນ​ ກວມການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຕະຫຼາດ​ສາກົນ​ເຖິງ 95% ສ່ວນ​ອີກ 5% ແມ່ນ​ຈຳໜ່າຍ​ພາຍ​ໃນ ເຊີ່ງ​ມະຫັດສະຈັນຕ່ຳ​ພົມ​ລາວ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ວັດຖຸ​ດິບພາຍ​ໃນ ຄື: ໄໝ​ມ້ອນ​ລາວ ບວກກັບ​ສີມື​ອັນ​ປານີດ​ຂອງ​ເອື້ອຍນ້ອງ​ແມ່ຍິງ​ລາວ​ສ້າງສັນ​ຫັດຖະກຳ ໂດຍ​ລວມ​ເອົາ​ງານ​ຫັດຖະກຳຂອງ​ສອງ​ປະເທດ (ລາວ ແລະ ຕວກ​ເມ​ນິສ​ຖານ) ອອກ​ມາ​ເປັນພົມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ທາງດ້ານ​ວິຈິດ​ສິນ.

ທ່ານ​ນາງ ສຸ​ວິ​ຕາ ປະເສີດ ເຈົ້າ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ​ມະຫັດສະຈັນຕ່ຳ​ພົມ​ລາວ​ ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ການ​ຫັນມາ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ມະຫັດສະຈັນຕ່ຳ​ພົມ​ລາວ​ຂຶ້ນ ໃນ​ປີ 1998 ຍ້ອນ​ຕ້ອງການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ສັງຄົມ ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ແມ່ຍິງ ກໍ່​ຄືເອື້ອຍນ້ອງ​ແມ່ຍິງ​ຜູ້​ດ້ອຍ​ໂອກາດ ​ສ້າງໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ອາຊີບ ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ ປັດຈຸບັນ​ມີແຮງ​ງານທັງ​ໝົດ 35-40 ຄົນ ໃນ​ນັ້ນ 25% ແມ່ນເປັນ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ພິການ ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ການ​ຕ່ຳ ກໍ່​ຄືການ​ມັດ​ລາຍ ເຊິ່ງ​ກີ່​ໜຶ່ງ​ໃຊ້​ຊາວຊ່າງ​ຫັດຖະກຳ 3 ຄົນ​ຂຶ້ນ​ໄປ ອີງຕາມ​ຄວາມ​ຍາກ​ງ່າຍ ແລະ ຂະໜາດ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ພົມ ເຊິ່ງ​ມີ​ບາງຜືນ​ໃຊ້​ເວລາ​ຕ່ຳ 1 ປີຈິ່ງ​ສຳເລັດ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລະອຽດ​ຕັ້ງແຕ່​ການມັດ 4 ແສນ​ເທື່ອ ຫາ 7 ແສນເທື່ອ​ຕໍ່ 1 ແມັດ ແລະ ຕ້ອງ​ຜ່ານການ​ກວດກາ​ຄວາມ​ລະອຽດ ກ່ອນ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ.

ສຳລັບ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ເອື້ອຍນ້ອງ​ແມ່ຍິງ​ ໄດ້​ຈ່າຍ​ເປັນ​ຄ່າ​ແຮງງານ​ເລີ່ມ​ແຕ່ 2 ລ້ານ​ກີບ​ຂຶ້ນ​ໄປ ພ້ອມ​ນັ້ນ ມະຫັດສະຈັນ​ຕ່ຳ​ພົມລາວ ຍັງ​ເປີດ​ສອນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ສົນໃຈ ແລະ ເມື່ອ​ຕ່ຳ​ເປັນ​ແລ້ວ​ຕ້ອງການ​ນຳໄປ​ຕ່ຳ​ ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບທາງ​ມະຫັດສະຈັນ​ຕ່ຳ​ພົມ​ລາວ ກໍ່ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ວັດຖຸ​ອຸປະກອນ​ໃຫ້ ເວົ້າ​ລວມ​ແລ້ວ ມະ​ຫັດສະ​ຈັນ​ຕ່ຳ​ພົມ​ລາວ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານໜອງ​ດ້ວງ ເມືອງ​ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ໄດ້​ດຳເນີນໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ສົ່ງເສີມ​ການດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ແລະ ການສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ກັບ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງແມ່ຍິງ​ ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ສົ່ງເສີມ​ຜະລິດ​ຕະ​ພັນ​ລາວ​ກ້າວ​ສູ່​ຕະຫຼາດສາກົນ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວຽງຈັນໃຫມ່

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)