GMT+7 24/03/2018 01:39

ຄວາມຈິງ ເລື່ອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດຕົກລົງສູ່ນ້ຳ

 

 

ແຕ່ອາທິດຜ່ານມາແລ້ວທີ່ເຫັນຂ່າວເລື່ອງເຮືອນຫ້ອງການສະຖານີຄຸ້ມຄອງການປະມົງແຂວງວຽງຈັນຫຼັງທີ1 ຖືກໂຄ່ນ ແລະຊຸດລົງໃສ່ນ້ຳ ຊຶ່ງທ່ານຮອງຫົວໜ້າສະຖານີຄຸ້ມຄອງການປະມົງແຂວງວຽງຈັນໄດ້ລາຍງານວ່າ: ເຫດການດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກໃນວັນທີ 21/9/2017 ເວລາປະມານ 9:00 ໂມງໄດ້ເກີດມີນ້ຳຟອງ ແລະຖືກຄື້ນຕີກະທົບນ້ຳນັບແຕ່ຕອນກາງຄືນຈົນເຖິງເວລາດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮືອນຫຼັງນີ້ຖືກຫັກໂຄ່ນ ແລະຊຸດຕົວລົງນ້ຳ ສະນັ້ນປະຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນ ໄດ້ໃຊ້ເຊືອກເນັ່ງໄວ້ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປໃກ້ກັບພື້ນທີ່. ທັງໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານແສງສະຫວ່າງໃຫ້ຊ່ວຍແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວຫຼີກເວັ້ນການໄປຍັງສະຖານທີ່ນັ້ນ, ສ່ວນວ່າວັດຖຸຸເຄື່ອງຂອງຮັບໃຊ້ຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ເອົາອອກຈາກເຮືອນຫຼັງນີ້ແຕ່ດົນແລ້ວ.

 

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການຕາມບົດລາຍງານນີ້ເລີຍ

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ:​ລາວອັບເດດ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)