ສັງທອງ ສຸມໃສ່ພັດທະນາ 3 ເຂດທີ່ມີທ່່າແຮງຜະລິດກະສິກໍາ

ປັດຈຸບັນ ເມືອງສັງທອງພວມເປີດກວ້າງໃຫ້ບັນດາພາກທຸລະກິດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ກໍານົດສຸມໃສ່ 3 ເຂດພັດທະນາຫຼັກ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໃຫ້ໄປຕາມທິດນະໂຍບາຍຂອງເມືອງກໍານົດໄວ້, ພ້ອມທັງສ້າງອາຊີບວຽກງານໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ໃນກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາຂອງນັກທຸລະກິດເຂົ້າສູ່ເມືອງສັງທອງ ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ດາວເພັດ ອາລຸນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງສັງທອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການພັດທະນາເມືອງຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ເຂດໃຫຍ່ເປັນຫຼັກ ຄື: ເຂດພັດທະນາທີ 1 ເຂດນໍ້າຕອນລຽບພູພະນັງ ກໍານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກໍາຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດເຊິ່ງເຂດດັ່ງກ່່າວໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າອິນຊີ ເນື້ອທີ່ 378 ເຮັກຕາ, ມີ 8 ບ້ານ, 282 ຄອບຄົວ; ປູກຜັກປອດສານພິດ, ປູກພືດລົ້ມລຸກ 175 ເຮັກຕາ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກທໍໄໝ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເຊັ່ນ: ເຮືອນພັກສະເດັດສຸພານຸວົງ ( ບ້ານທ່ານາຂາມ ), ອະນຸສອນສະຖານວິລະຊົນສີທອງ ( ບ້ານນາຫອຍປັງ ) ແລະ ກອງຮ້ອຍຟ້າງຸ່ມ ( ບ້ານຫີນສິ່ວ ). ເຂດພັດທະນາທີ 2 ເຂດທາງເລກທີ 11 ລຽບຕາມນໍ້າຂອງ ກໍານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄ້າຂາຍຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ, ພືດລົ້ມລຸກ ເຊັ່ນ: ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ສາລີ ໃນເນື້ອທີ່ 291 ເຮັກຕາ ແລະ ຍັງກໍານົດເປັນເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນໍາອີກ ເຊັ່ນ: ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ – ຖ່ານຫີນ ມີ 5 ບໍລິສັດ ເນື້ອທີ່ 1.485 ເຮັກຕາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຫີນກໍ່ສ້າງ ມີ 17 ບໍລິສັດ ເນື້ອທີ່ 277,7ເຮັກຕາ. ເຂດພັດທະນາທີ 3 ເຂດລຽບຕາມສາຍນໍ້າສັງ ກໍານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວດ້ານທໍາມະຊາດ. ໃນນີ້, ສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກ ເຊັ່ນ: ໝາກເດືອຍ, ສາລີແຂງ ໃນເນື້ອທີ່ 555 ເຮັກຕາ, ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊັ່ນ: ໝາກລໍາໄຍ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມ ເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕາ, ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ເປັນຕົ້ນຢາງພາລາ, ໄມ້ສັກ ແລະ ອື່ນໆ ເນື້ອທີ່ 852 ເຮັກຕາ. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດເປັນຟາມ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດຫັດຖະກໍາໄມ້ປ່ອງນໍາອີກ. ສ່ວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດມີ: ດອນເຈົ້າ, ດົງປ່າແຕ້, ດົງປ່າແຄນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວສາຍນໍ້າສັງ. ທ່ານ ບຸນໜາ ຜາທຸມມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕິດພັນກັບຮັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາກລັດກໍຄືອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນໄດ້ວ່າພາກທຸລະກິດມີກໍາລັງແຮງທັງດ້ານທຶນຮອນ, ຄວາມສາມາດ, ມີເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ, ມີຕະຫຼາດ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງຮອບດ້ານເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ລົງທຶນໃສ່ການສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຕາມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມູນເຊື້ອທີ່ມີຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຂາຍສົ່ງອອກ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມ SME ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍໃຫ້ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ, ລົງທຶນຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດ ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ຈາກ 3 ເຂດພັດທະນາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຫັນໄດ້ວ່າເປັນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ຂົນຂວາຍເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການເຂົ້າມາລົງທຶນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຫວັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. [ ຂ່າວ: ເອຢິບ; ຮູບ: ສຸກສະຫວັນ ]

 

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *