ສຸດຍອດ APPLE PARK ຕືກຍານແມ່ ເປັນອາຄານສໍານັກງານທີ່ຕິດອັບຕຶກແພງທີ່ສຸດຂອງໂລກ

Apple Park ຕຶກຍານແມ່ ທີ່ເປັນສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Apple ຕິດອັນດັບຕຶກທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍຖ່າຫາກລວມຕັ້ງແຕ່ໂຄງສ້າງອາຄານ ແລະ ລວມອຸປະກອນເຟີນິເຈີພາຍໃນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆນັ້ນ ຈາກການປະເມີນມູນຄ່າລວມຂອງ Apple Park ນັ້ນມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 1,28 ແສນລ້ານບາດ.

Apple ຈະຕ້ອງຈ່າຍພາສີຂອງ Apple Park ປະມານ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ຄິດຈາກ 1% ຂອງມູນຄ່າອາຄານ.
ຈາກຂໍ້ມູນຂອງ ນັ້ນ Apple Park ມີມູນຄ່າຕຶກແພງອັບດັບ 1 ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ແພງອັນດັບທີ 6 ຂອງໂລກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *