Onitsuka Tiger ເຜີຍຄໍເລັດຊັ່ນ Bangkok Exclusive Apparels ສະເພາະໃນໄທເທົ່ານັນ!

ໂອນິຊຶກະ ໄທເກີ້ ແບຣນແຟຊັ່ນຈາກຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີການອອກແບບເປັນເອກະລັກສະເພາະໂຕ ເຜີຍຄໍເລັກຊັ່ນເສືອຜ້າແຟຊັ່ນໃໝ່ລ້າສຸດ Bangkok Exclusive Apparels ຊວນສຳຜັດປະສົບການສຸດເອັກຄູສີບສຳລັບປະເທດໄທ ພ້ອມຂົນຂະບວນເສືອຜ້າ 6 ສະຕາຍ ໃນຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍອອກແບບມາເປັນລິມິເຕັດໄອເທັມວາງຈຳໜ່າຍທີ່ ປ໊ອບອັບສະໂຕຣ ສະຫຍາມເຊັນເຕີ້ເທົ່ານັ້ນ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *