[ທິບ] ເຄລຍຫລືລົບປະວັດການຄົ້ນຫາ Google, ປະຫວັດການຄົ້ນຫາ/ເບິ່ງ YouTube ທີ່ຜູກກັບ Google Account

ສະບາຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີການລ້າງປະຫວັດການຄົ້ນຫາ Google, ປະຫວັດການຄົ້ນຫາ/ເບິ່ງ YouTube ທີ່ຜູກກັບ Google Account ກັນ ມາເບິ່ງກັນວ່າເວລາເຮັດຕ້ອງເຮັດແນວໃດ (ໝາຍເຫດ ເຮົາອິງເມນູໄທເພາະມັນຈະໄດງາຍຕໍ່ຄວາມເຂົາໃຈຂອງພວກທ່ານ ສ່ວນເມນູພາສາອັງກິດກໍເຮັດຄ້າຍໆ)

ສຳລັບວິທີກໍ່ຄືເປີດ App Google ແລ້ວເຮັດຕາມຮູບນີ້ເລີຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *