ໄອເດຍແຕ່ງໂຕເປັນທີມ ປ່າຕີ້ທັງທີຈະແຕ່ງແບບທຳມະດາໄດ້ແນວໃດ

ໄອເດຍແຕ່ງໂຕເປັນທີມ ປ່າຕີ້ທັງທີຈະແຕ່ງແບບທຳມະດາໄດ້ແນວໃດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *