ນັກເຕະລາວເກັ່ງຕອນຍັງນ້ອຍ! ສະຫະພັນບານເຕະລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນຈັດກິດຈະກໍາບານເຕະຂຶ້ນພື້ນຖານ

ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ ຫຼື ເອເອັຟຊີ ລະບຸໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019 ວ່າ: ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ແລ ສະມາຄົມບານເຕະປະເທດເລບານອນ ໄດ້ຮັບລາງວັນການຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມ ບານເຕະຂັ້ນພື້ນຖານລະດັບຫຼຽນທອງຂອງສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ

ສໍາລັບ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາກິລາບານເຕະຂັ້ນພຶ້ນຖານໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳປະເພດຕ່າງໆ ທັງນີ້ເພື່ອປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຈຳນວນວຫຼາຍກ່ວາ 1,654 ຄົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການໄປສອນກິລາບານເຕະໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ຫຼັກສູດບານເຕະໃນຍາມພັກຮຽນ ແລະ ວິທີສອນພື້ນຖານກິລາບານເຕະໃຫ້ລຸ້ນເດັກນ້ອຍຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ທັງໝົດໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ-ກິລາແຂວງ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ສະປອດອັບເດດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *