Moto RAZR 2019 ຝາກພັບໃນຕຳນານ ຈະກັບມາພ້ອມ ”ຈໍສຳພັດ” ຕາມສະໄຫມນິຍົມ

ການທີ່ Motorola ມີແຜນຈະນຳ Moto RAZR ໂທລະສັບມືຖືຝາພັບ ທີ່ເຄີຍໂດງດັງຫຼາຍໃນຕົ້ນຍຸກປີ 2000 ກັບມາອີກຄັ້ງ ມັນກໍ່ຕ້ອງການເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງສາວົກໂທລະສັບມືຖືຢ່າງແນ່ນອນ.

ປະກອບກັບການຍື່ນຈົດສິດທິບັດ ກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສຄວາມໜ້າສົນໃຈ ດ້ວຍການໃຊ້ໜ້າຈໍພັບໄດ້ໃນໜ່ວຍໂທລະສັບລຸ້ນຝາພັບ ເຊີ່ງເປັນການຕາມຕິດເທຣັນສະມາດໂຟນຈໍພັບໄດ້ ຂອງທັງ Samsung ແລະ Huawei ທີ່ຈະເປີດຕົວໃນປີ 2019 ນີ້ໄດ້.

ລ່າສຸດໄດ້ມີວີດິໂອເຣນເດີ້ ໂດຍ Waqar Khan ທີ່ນຳສະເໜີ Moto RAZR 2019 ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນດີຊາຍ ທີ່ຖ້າເປັນຈີງ ກໍ່ອາດກາຍເປັນສະມາດໂຟນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ລຸ້ນໜື່ງໃນປີ 2019 ນີ້ເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້.

ນອກເໜືອຈາກຈໍພັບໄດ້ດ້ານໃນຝາພັບທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍແລ້ວນັ້ນ Moto RAZR 2019 ຍັງມີໜ້າຈໍດ້ານນອກສະແດງການແຈ້ງເຕືອນອີກດ້ວຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ນີ້ເປັນພຽງພາບສ່ວນໜື່ງທີ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຈາກຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ຈື່ງອາດມີການປ່ຽນແປງການດີຊາຍໄດ້ໃນອານາຄົດ.

ຈາກຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຫຼຸດອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້ ເຮັດໃຫ້ມີການຄາດການວ່າ Moto RAZR 2019 ອາດມີລາຄາສູງເທີງ 1,500 ຫຼຽນ ດຽວເຮົາມາເບີ່ງນຳກັນວ່າສຸດທ້າຍແລ້ວ ມັນຈະມີການເປີດຕົວໃນເດືອນໃດແລະ ລາຄາຈະສູງເທົ່າໃດ ໃນປີ 2019 ນີ້ຈະໄດ້ຮູ້ກັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *