ປະກາດຕາມຫາແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ ຕອນນີ້ແມ່ຊີຍັງລໍຄອຍດ້ວຍຄວາມຫວັງ

ປະກາດຕາມຫາແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ ລູກສາວຜູ້ເປັນແມ່ຊີ ຍັງລໍຄອຍດ້ວຍຄວາມຫວັງ

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ຟັງຂ່າວ99

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *