“ໂບອິງ-ແອຣບັສ” ສົ່ງມອບເຮືອບິນບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າ

ໂບອິງລະບຸວ່າ ປີ 2018 ສົ່ງມອບເຮືອບິນ 806 ລຳ ຈາກເປົ້າ 810-815 ລໍາ ເນື່ອງຈາກຂາດແຄນສ່ວນລໍາໂຕເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສ່ວນອື່ນໆ ມາຕັ້ງແຕ່ລະດູຮ້ອນ ເຊິ່ງບໍລິສັດສົ່ງມອບພາດເປົ້າຄັ້ງສຸດທ້າຍມື່ອປີ 2011

ຂະນະທີ່ແອຣບັສສົ່ງມອບໄດ້ 800 ລໍາ ກົງກັບເປົ້າທີ່ປັບຍອດແລ້ວໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຕ້ອງຜະລິດເຮືອບິນຫຼຸດລົງປະມານ 20 ລໍາເນື່ອງຈາກບັນຫາດ້ານຊັບພາຍເອີຣ ແລະ ການຜະລິດພາຍໃນ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບເປົ້າຕໍ່າສຸດທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງໄວ້ພໍດີ
ເມື່ອລວມຍອດແລ້ວສອງບໍລິສັດທີ່ຜະລິດເຮືອບິນລາຍໃຫຍ່ສົ່ງມອບເຮືອບິນ 1.606 ລໍາໃນປີ 2018 ທຽບກັບປີ 2017 ທີ່ 1.481 ລໍາ ເພີ່ມຂື້ນມາຈາກ 1.000 ລໍາເມື່ອປີ 2011 ສະທ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການເດີນທາງດ້ວຍເຮືອບິນເພີ່ມສູງ ໂດຍສະເພາະໃນໝູ່ສາຍການບິນໃນເອເຊຍທີ່ກຳລັງເຕີຍໂຕ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *