ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳວຽກງານ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

.ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມັງກອນ 2018,  ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ  ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ  ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍ ງານສະພາບໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ  ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມຂອງ ແຂວງອຸ ດົມໄຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບາງໜ້າວຽກທີ່ເຫັນວ່າມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອນຳໄປພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ໃນຕໍ່ໜ້າ.  ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ  ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການປະຕິບັດ ບັນດາ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ,  ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,  ວຽກງານສາມສ້າງ  ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ພ້ອມນັ້ນ ພະແນກ ກຊສ ອຸດົມໄຊ ຍັງສະເໜີຂໍໃຫ້ກະຊວງ  ແກ້ໄຂ ຫ້ອງການບ່ອນເຮັດວຽກ, ຕົວເລກລັດຖະກອນ, ວຽກງານໄກ່ເກ່ຍ  ແລະ ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ,  ລວມທັງດ້ານງົບປະມານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເຮັດວຽກເຊັ່ນ ກ້ອງ,  ຈີພີເອສ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ.  ໂດຍທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ  ຊີ້ແຈງບາງບັນຫາ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຳ ສະເໜີດັງກ່າວ  ໄປພິຈາລະນາ ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງແກ້ໄຂ  ໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *